26.03.2018 33069177 Denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan millileşmemiş eşyanın Yabancı Plakalı taşıtlarla taşınamayacağ

26.03.2018 33069177 Denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan millileşmemiş eşyanın Yabancı Plakalı taşıtlarla taşınamayacağ

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :44873033-120.01.04.01

Konu   :Yabancı Plakalı Taşıtlarla Yapılan

Taşımalar

 

26.03.2018 33069177

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :a) 09.06.2014 tarihli ve 875524 sayılı yazımız.

b) 03.07.2015 tarihli ve 9016663 sayılı yazımız.

Ro-Ro ile limanlarımıza gelen konteyner, Türk veya yabancı plakalı dolu veya boş römork/yarı römorklar kapsamı serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın bu gümrük idaresinden Türk plakalı araçlarla farklı gümrük müdürlüğü denetiminde bulunan antrepolara veya geçici depolama yerlerine alınmasını müteakiben buralardan yabancı plakalı araçlar ile üçüncü bir ülkeye/kendi ülkesine transit olarak taşınmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda gümrük idarelerinde tereddüt yaşanmakta olduğu anlaşılmış ve konu 08.03.2018 tarihli ve 32626853 sayılı yazımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği ilişikte yer alan 21.03.2018 tarihli ve 22604 sayılı yazıda özetle; ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılacak taşımaların 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddesi ile 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri (mülga K.T.Y. 65,66 maddeleri) kapsamında yürütülmekte olduğu, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, veya havayoluyla gelen transit rejimindeki denizyolu (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K,C,L,M,N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışı taşımasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla taşınabileceği hususunun ilgi yazılarımız ekinde yer alan 05.06.2014/26116 ve 10.06.2015/40292 tarihli/sayılı yazılarıyla bildirildiği, bu çerçevede limanlarımıza denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşyanın yabancı plakalı taşıtlarla taşınmasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.

Bilgileri ile konunun bağlantınız gümrük idarelerine duyurulması ve ilgili hükümlere titizlikle uyularak işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

EKLER:

1- 1 adet yazı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hariç)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Sayı     :94625097-235.03-E.22604

Konu   :Yabancı Plakalı Taşıtlarla Yapılan

Taşımalar

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

 

İlgi      :08.03.2018 tarihli ve 44873033-120.01.04.01-E-00032626853 sayılı yazınız.

İlgi yazıda, Ro-Ro (Ambarlı-Haydarpaşa-Pendik-Yalova) ile limanlarımıza gelen serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın bu gümrük idarelerinden Türk plakalı araçlarla Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetiminde bulunan antrepolara ve geçici depolama yerlerine alındığı, daha sonra eşyanın buralardan transit olarak taşınmak istenildiği ve yabancı plakalı araçlar ile üçüncü bir ülkeye/kendi ülkesine taşıma yapılmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konuya ilişkin Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

Bilindiği üzere, ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılacak taşımalar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddesi ile 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri (mülga K.T.Y. 65,66 maddeleri) kapsamında yürütülmektedir.

Sözkonusu mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, veya havayoluyla gelen transit rejimindeki denizyolu (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K,C,L,M,N VE P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışı taşımasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla taşınabileceği hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 05.06.2014 tarih ve 26116 sayılı, 10.06.2015 tarih ve 40292 sayılı yazılarımızla bildirilmiştir.

Buna göre, limanlarımıza denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) yüklerin yabancı plakalı taşıtlarla taşınması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını arz ederim.

 

Saim İLÇİOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}