25.12.2020 60128954 İş makinalarından 2020 yılında üretilen ve sevk edilmiş olanlarının 28 Şubat 2021 tarihine kadar ithalatını yapılabileceği

25.12.2020 60128954 İş makinalarından 2020 yılında üretilen ve sevk edilmiş olanlarının 28 Şubat 2021 tarihine kadar ithalatını yapılabileceği

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-20117910-111[GGM-9]
Konu   :İş Makinası İthalatında Model Yılı
             Uygulaması
 
 
25.12.2020 / 60128954
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.12.2020 tarihli ve 60061200 sayılı yazıda;
“… 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının 31/12/2020 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2021 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.”
Denilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve 2020 yılında üretilmiş olan 8429.51, 8429.52, 8429.59 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan iş makinaları için İthalat Genel Müdürlüğü’nün mezkur yazısında belirtilen şekilde işlem ifası hususunda gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
Ek: 1 yazı.
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}