25.12.2019 50754686 Gümrük Laboratuvar analiz ücretlerinin TYS üzerinden faturalandırılacağı (tiger plus kapatılacağı), kullanım kılavuzu ve yetkilendirme

25.12.2019 50754686 Gümrük Laboratuvar analiz ücretlerinin TYS üzerinden faturalandırılacağı (tiger plus kapatılacağı), kullanım kılavuzu ve yetkilendirme

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :73773257-109

Konu   :Gümrük Laboratuvar İşlemleri

25.12.2019 / 50754686

DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimizde yapılan analizler için yükümlülerce yatırılması gereken laboratuvar analiz ücretleri, Genel Müdürlüğümüz ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank arasında imzalanan Protokoller uyarınca anılan Bankalarca tahsil edilmekte olup, söz konusu işlemlere ait faturalar ise Tiger Plus programı üzerinden düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, bahse konu işlemlerin faturalandırılmasında yaşanan sorunlar nedeniyle anılan tahsilatların Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) üzerinden faturalandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede,

1- 01.01.2020 tarihi itibariyle Tiger Plus programı kapatılacak olup, faturalandırma işlemleri BİLGE V3 altında bulunan TYS üzerinden yapılacaktır.

2- Tiger Plus programında bekleyen faturalandırma işlemleri varsa bunların 31.12.2019 günü mesai bitimine kadar faturalandırılması gerekmektedir.

3- Yeni uygulamaya ilişkin kullanım kılavuzu ile faturaların TYS üzerinden kesilmesi için görevlendirilecek personele yetki tanımlanması ve sisteme giriş yapılmasına ilişkin bilgi notu ilişikte gönderilmekte olup, işlemlerin buna göre yapılması gerekmektedir.

4- Laboratuvar analiz ücretlerinden doğan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarına ilişkin KDV Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile ilgili işlemler Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

Diğer taraftan, yeni kurulan İskenderun Laboratuvar Müdürlüğünce yapılacak anlizlere ait ücretlerin yatırılabilmesi için de yukarıda adı geçen 3 bankada hesap açılmış ve anılan Bankaların kurumsal tahsilat işlemlerinde gerekli tanımlamalar yapılmıştır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Ekler:

1- Kullanım Kılavuzu (5 sayfa)

2- Bilgi Notu (10 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

-Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara,                      Gümrükler Genel Müdürlüğüne

İstanbul, Uludağ, Ege ve Doğu Akdeniz

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

-Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğüne

Laboratuvar Tahsilat Uygulaması Kullanım Kılavuzu

 • Bankalardan gelen sipariş bilgileri öncelikli olarak uygulamada Belge-Mühür Satış – > Satış Siparişleri ekranı açılarak faturalanmamış siparişler görüntülenir.
 • Açılan ekranda ilgili sipariş detayı sol taraftaki listeden seçilerek görüntülenir. Ya da aşağıdaki filtre menüsünden  liste daraltılmak istenirse filtreleme yapılarak ilgili kayıtlar daraltılabilir.
 • Seçilen sipariş eğer faturalanmak istenilen sipariş ise sağ taraftaki Faturala butonuna basılarak satış faturaları Ekranı açılır.
 • Açılan ekranda Fatura no alanına fiziksel olarak basılacak Fatura numarası verisi girilir.
 • Daha sonra kaydet denilerek faturalama işlemi gerçekleştirilir.
 • Kayıt işlemi başarılı ise ekranda aşağıdaki fonksiyonlar aktif hale gelir.
 • Fatura Yazdır butonuna basılarak ilgili fatura yazdırma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra Kapat butonuna basılarak fatura işlemi sonlandırılır.
 • Faturalanmış kayıtlar daha sonra tekrar faturalama, çoklu faturalama veya fatura ile bilgilere ulaşmak istenirse Belge Mühür Satış -> Satış Faturaları menüsü tıklanarak Satış Faturaları Ekranı açılır
 • Yine bu ekranda   butonuna basılarak ilgili kriterlere göre filtreleme işlemi gerçekleştirilebilir.
 • Yine bu ekranda ilgili kayıt seçilerek Fatura Yazdır butonuna basılarak fatura yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ELİYLE YÜRÜTÜLEN TAHLİL İŞLEMLERİNİN ÜCRETLERİ KARŞILIĞINDA DAHA ÖNCE TİGER PLUS PROGRAMI İLE KESİLEN FATURALARIN BİLGE V3 ÜZERİNDEN KESİLMESİ İÇİN GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE YETKİ TANIMLANMASI VE SİSTEME GİRİŞ YAPILMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Bilindiği üzere, hali hazırda Laboratuvar Müdürlüklerimizde tahlil ücretleri tahsilatlarına ait tahlil yaptıran kişilere yada kuruluşlara kesilen faturalar TİGER PLUS programı üzerinden yapılmaktaydı.

TİGER PLUS programının yazılım teknolojisinin eski olması nedeniyle, Bakanlığımız internet altyapısı altında kullanılmasında dönem dönem aksaklıklar yaşandığı malumunuzdur.

Bu itibarla 01/01/2020 tarihi itibariyle, fatura işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla FATURA kesilmesi işlemleri Bakanlığımız uygulaması BİLGE V3 altında bulunan Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) aracılığıyla yapılacaktır.

BİLGE V3 / TYS üzerinden fatura kesilebilmesi ve işlem yapılabilmesi için gerekli iş adımları ekran görüntüleri ile birlikte aşağıda anlatılmıştır.

 • Öncelikle, önemli olan husus fatura kesecek olan personelin BİLGE sistemi üzerinde görev yeri Laboratuvar Müdürlüğü olmalıdır, eğer görev yeri Laboratuvar Müdürlüğü değil ise BİLGE V2 üzerinde bulunan “TAYİN” uygulaması ile Laboratuvar Müdürlüğünde görevlendirilmelidir.
 • Birimde BİLGE V2 üzerinde yetki vermeye yetkili kişi tarafından “Yetki Aktarma” uygulaması açılarak, kendisine yetki verme yetkisi aktarmalıdır.
 • Yetki aktarması yapacağı proje, BİLGE  v’ üzerinde sol tarafta yer alan projelerden “Tasfiye Muhasebe” seçilerek, sicil no girildikten sonra açılacak ekranda “TYS Belge Mühür Kullanıcısı” profili seçilerek “Yetki Güncelle” kısmında tarih girilerek yapılacaktır.
 • Yetki Aktarma kısmı tamamlandıktan sonra profil değiştirilerek “Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme” profili seçilerek giriş yapılacak, açılan pencerede “ Kullanıcı İşlemleri” menüsündeki “Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme” kısmı seçilecektir.
 • Açılan pencerede sol taraftan “Tasfiye Muhasebe” seçildikten sonra ekrana gelen kısma fatura kesmesi için yetki verilecek personelin sicil nosu girilmelidir. Daha sonra “TYS Belge Mühür Kullanıcısı” kısmında yetki güncelleye tıklayıp tarih girildikten sonra fatura kesecek personel tanımlanmış olacaktır.
 • BİLGE V2 üzerinden yetkilendirme işlemi tamamlanan fatura kesecek personel,  Bakanlığımız portal sayfasında yer alan http://portal.gtb.gov.tr/Bilge/Merkezi-Bilge linkinden BİLGE V3 programını bilgisayarına kuracaktır. Bilge V3 kurulup sisteme giriş yapıldıktan sonra sırasıyla aşağıdaki ekranlardan işlem yapılması gerekmektedir.
 • TYS Belge Mühür Kullanıcısı profili seçilmelidir.
 • Gelen ekranda görevli olduğu Laboratuvar Müdürlüğü seçilmelidir.
 • Gelen ekrandan sol altta “TYS” seçilmeli ardından da sol üste bulunan “Tasfiye Muhasebe” seçilerek faturanın kesileceği menüye ulaşılmalıdır.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}