25.10.2019 48834791 Bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya taşıyan taşıtın sadece Bulgaristandan çıkışının sonland

25.10.2019 48834791 Bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya taşıyan taşıtın sadece Bulgaristandan çıkışının sonland

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.05.01

Konu   :Bulgaristan Varışlı Taşıtlar

 

25.10.2019 / 48834791

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 11.12.2018 tarihli ve 96603261-120.05.01/00039699707 sayılı yazımız.

b) 17.12.2018 tarihli ve 96603261-120.05.01/00039883239 sayılı yazımız.

İlgide (a)’da kayıtlı yazımızda, gerek Kapıkule gerekse de Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak, 18.12.2018 tarihi itibarıyla; bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmişti.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, yeni bir bildirime kadar ilgi (a)’da kayıtlı yazımız konusu talimatımızın; Bulgaristan ve Ortak Transit Sözleşmesi kapsamı diğer ülkeler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova varışlılar hariç olmak üzere, bitki sağlığı açısından kontrole tabi eşyayı taşıyan taşıtların, 25.12.2018 tarihi itibarıyla Hamzabeyli Gümrük Kapısını kullanarak çıkış yapmaları şeklinde güncellenmesinin uygun bulunduğu; bu sebeple, bu talimatımız kapsamındaki taşıtların adı geçen gümrük kapısından çıkış yapmalarını temin edecek şekilde işlem yapılmasının önem arz ettiği bildirilmişti.

Konuya ilişkin olarak yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, ilgide kayıtlı yazılarımızda bahsi geçen talimatımız konusu uygulamanın yeni bir bildirime kadar durdurulması uygun bulunmuştur.

Konu hakkında TİM, TOBB, UND, UTİKAD, UKAT ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine gerekli bilgilendirme yapılacak olup bu hususta bağlantınız gümrük idarelerinde görevli personelin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}