25.07.2018 36128350 Dokuma kumaş 54.07 pozisyonu ithalatlarında kayıt belgesi verilirken detay kıymet uygulamasının yeniden başlatıldığı

25.07.2018 36128350 Dokuma kumaş 54.07 pozisyonu ithalatlarında kayıt belgesi verilirken detay kıymet uygulamasının yeniden başlatıldığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-165.04

Konu   :5407 GTP’de Yer Alan Eşya

 

 

25.07.2018 36128350

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Mülga Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 11.06.2018 tarihli ve 35068584 sayılı yazıda 5407 GTP’sinde yer alan eşyanın ithalatında Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı kapsamında belirlenen eşik değerler üzerinden işlem yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :80580945-249 -E.61382                                                                              08.06.2018

Konu   :Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı Hakkında

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

Malumları olduğu üzere, Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) çerçevesinde belirli tekstil ürünleri ithalatında Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyan Formu kapsamında işlem yapılmaktadır.

Bakanlığımız ve Bakanlıkları arasında yapılan toplantılar neticesinde daha evvel 54.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan eşyanın bahse konu uygulama kapsamı dışında tutulması kararlaştırılmıştı. Ancak, son dönemde söz konusu eşya ithalatının artan miktarlarda ve düşük birim fiyatlarla yapıldığına ilişkin olarak Bakanlığımıza ulaşan şikâyetler üzerine yapılan incelemelerde ithal birim fiyatlarının dünya fiyatlarının ve emsallerinin çok altında oluştuğu görülmüştür. Bu durumun eşyanın ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin eksik ödenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınması sonucunu doğurabileceğine ilişkin şüpheler oluşmuştur.

Bu çerçevede, 54.07 GTP’sinde yer alan eşyanın ithalatında Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı kapsamında belirlenen eşik kıymetler üzerinden işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}