24.11.2017 29839567 Birleşik Arap Emirliklerinin BAE TIR Sistemine 28.11.2017 itibariyle operasyonel hale geleceği

24.11.2017 29839567 Birleşik Arap Emirliklerinin BAE TIR Sistemine 28.11.2017 itibariyle operasyonel hale geleceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :44873033-743.02.01.99

Konu   :BAE TIR Sistemi

 

 

24.11.2017 / 29839567

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan 23.11.2017 tarihli ve 29799850 sayılı yazıda; Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ”Automobile & Touring Club of the United Arab Emirates”i ulusal kefil kuruluş olarak atadığı ve TIR Sisteminin 28 Kasım 2017 tarihi itibarıyla anılan ülkede operasyonel hale geleceği bildirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konuya ilişkin olarak bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Hakan DALÇIK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı     :31779692-743.02.01.99

Konu   :Kuveyt / BAE TIR Sistemi

 

23.11.2017 / 29799850

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Malumları olduğu üzere, küresel düzeyde en önemli gümrük transit rejimini oluşturan TIR Sistemi Ülkemizin de sunduğu aktif katkılarla coğrafi genişlemesini sürdürmektedir. Son dönemde Ülkemizin sunduğu eğitimlerin de katkısıyla Pakistan, Çin ve Hindistan’ın katılım sağladığı sistem İpek Yolu girişimlerini de destekleyecek şekilde Avrasya coğrafyasının neredeyse bütününü kapsamına almış durumdadır.

Öte yandan, halihazırda 71 Akit Taraf’a sahip TIR Sistemi’nin Körfez İşbirliği Konseyi’ni (KİK) oluşturan bölgede de operasyonel hale gelmesine yönelik girişimler devam etmektedir.

Son halde, TIR Sistemi’nin hamisi konumundaki Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun http://www.unece.org/tir/news/2311170.html linkinden de erişim sağlanabilen duyurusunda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ”Automobile & Touring Club of the United Arab Emirates”i ulusal kefil kuruluş olarak atadığı ve TIR Sistemi’nin 28 Kasım 2017 tarihi itibarıyla ülkede operasyonel hale geleceği bildirilmektedir.

Öte yandan, diğer bir KİK ülkesini olan ve 23 Kasım 1983 tarihinden bu yana TIR Sistemi’ni kesintisiz olarak kullanan Kuveyt Gümrük İdaresi’nin üst düzey yetkililerinin, halihazırda TIR Sistemi’nin en büyük paydaşını oluşturan ülkemizin deneyimlerinden istifade etmek ve sistemdeki son gelişmeler hakkında güncel bilgi edinmek amacıyla kefil kuruluşları ve IRU temsilcileri nezaretinde 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmeleri öngörülmektedir.

Nitekim, ilişik taslak program çerçevesinde düzenlenecek ziyaretin 13 Kasım 2017 tarihli ilk gün programına Genel Müdürlüğünüzce de katılım sağlanarak öğleden sonraki oturumda TIR Sistemi’ne ilişkin sunum yapılmasının ülkemiz deneyimlerinin komşu ülkelere aktarılması açısından yarar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ile ilgili etkinliğe katılım sağlayacak üst düzey yetkililerinizin ve sunum içeriğinin 7 Aralık 2017 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzle paylaşılmasının yanı sıra web sistemizde duyurusu yapılacak BAE’nin TIR Sistemi’ni operasyonel hale getirme hususunun ülkemizde yerleşik TIR paydaşları nezdinde bildiriminin yapılması hususlarında gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

Adem YAZICI

Genel Müdür a.

Daire Başkanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}