24.09.2018 2762685 Yem İhracatında 2018 yılı içinde Ön İzin Belgesi Düzenlenmeyeceği duyurusu yapılan eşya listesi

24.09.2018 2762685 Yem İhracatında 2018 yılı içinde Ön İzin Belgesi Düzenlenmeyeceği duyurusu yapılan eşya listesi

TC.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :21817801-305.04.02.02-E.2762685                                                            24.09.2018

Konu   :Yem İhracatında Ön İzin Belgesi

Düzenlenmemesi

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi:     a) 30.08.2018 tarihli ve 21817801-305.04.01.02-E.2403246 sayılı yazımız.

b) 13.09.2018 tarihli ve 21817801-305.04.02.02-E.2646992 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere İlgi (a) ve İlgi (b) yazılarımızla ikinci bir talimata kadar ihracata konu yem maddelerinden buğday, arpa, mısır tane ve kırıkları, bunların yem amaçlı kaba unları ve bunların karıştırılmaları ile elde edilen karma yemleri için İhracat Ön İzin Belgesi düzenlenmemesi istenmişti.

Yem ve yem maddeleri ihracatında İhracat Ön İzin Belgesi düzenlenmeyecek ürünlerin belirlenmesinde yaşanan tereddütler, güncel gelişmeler değerlendirilmiştir.

Buna göre yazımız ekinde (ek-1) yer alan yem ve yem maddelerinin 01.01.2019 tarihine kadar ihracatında “İhracat Ön İzin Belgesi” düzenlenmemesi gerekmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında girdileri ithal edilerek ihraç edilecek yem ve yem maddelerinin ihracatında ise ön izin belgesi ve sertifika düzenlenmesi uygun görülmektedir.

Yine 3 Eylül 2018 tarihinden önce bir yükleme belgesine bağlanmış ve Bakanlığımızdan ön izin/Sertifika almış buğday, arpa, mısır tane ve kırıkları ile bunların yem amaçlı ihraç edilecek kaba unlarının ihracatına müsaade edilmesi, 13 Eylül 2018 tarihinden önce bir yükleme belgesine bağlanmış ve Bakanlığımızdan ön izin/Sertifika alınış buğday, arpa. mısırın içerisinde yer aldığı karma yemlerin ihracatına müsaade edilmesi uygun görülmektedir.

Ancak ihraca konu yem maddelerinden buğday, arpa, mısır tane ve kırıkları ile bunların yem amaçlı ihraç edilecek kaba unlarından 1 Eylül 2018 tarihinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği’ne ilave edilen ürünler için 3 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenen ön izin belgelen 1 Eylül 2018 tarihi itibari ile geçerliliğim kaybetmiştir.

Diğer taraftan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alan insan tüketimi amaçlı ihracatı yapılacak ürünler için sertifika talep edilmesi durumunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verilmiş olması halinde sertifika düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Sağlık Sertifikası/Bitki Sağlık Sertifikası/Veteriner Sağlık Sertifikası düzenleyen birimlerin bilgilendirilmesi, yazımız ekinde (ek-1) yer alan listedeki yem ve yem maddelerinin DİR hariç ihracatlarında 01.01.2019 tarihine kadar “İhracat Ön İzin Belgesi” düzenlenmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Muharrem SELÇUK

Bakana.

Genel Müdür

Ek       :Ön İzne Bağlı Yem ve Yem Maddeleri

Dağıtım:

Gereği:                                              Bilgi:

81 İl Valilisi (İl Müdürlüğü)                Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine

 96/31 SAYILI İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLAR TEBLİĞİ KAPSAMINDA YEM AMAÇLI İHRACAT ÖN İZİN BELGESİ DÜZENLENMEYECEK ÜRÜNLER

GTİP

EŞYANIN TANIMI

10.01 Buğday ve mahlut
   
10.03 Arpa
   
1008.10.00.00.00 Kara buğday
   
10.05 Mısır
   
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu
   
1102.20 Mısır unu
   
1102.90.10.00.00 Arpa unu
 

Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve hububat kaba unları

Buğdaydan:

1103.11.10.00.00 Makarnalık buğdaydan (durum buğday)
1103.11.90.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan
  Mısırdan:
1103.13.10.00.00 Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler
1103.13.90.00.00 Diğerleri
  Diğer hububattan:
1103.19.20.00.00 Çavdar veya arpadan (arpadan olanlar)
  Pelletler:
1103.20.25.00.00 Çavdar veya arpadan (arpadan olanlar)
1103.20.40.00.00 Mısırdan
1103.20.60.00.00 Buğdaydan
  Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış)
1104.23 Mısır taneleri
 

Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış)

Mısır taneleri

1104.23.40.00.00 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış
1104.23.98.00.00 Diğerleri
 

Diğer hububat taneleri:

Arpa taneleri

1104.29.04.00.00 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.05.00.00 Yuvarlatılmış
  Diğerleri
1104.29.17.00.00 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın (buğdaydan olanlar)
1104.29.30.00.00 Yuvarlatılmış (buğdaydan olanlar)
  Sadece iri parçalar halinde ufalanmış
1104.29.51.00.00 Buğday
  Diğerleri
1104.29.81.00.00 Buğdaydan
   
  Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)
2302.10 Mısırdan elde edilenler
2302.30 Buğdaydan elde edilenler
2302.40 Diğer hububattan elde edilenler (arpadan elde edilenler)
   
2309.90 Diğerleri (sadece içerisinde buğday, arpa, mısır bulunan karma yemler)

 

 

Notlar:

1- Liste yem ve yem amaçlı ihraç edilmek istenen ürünler içindir, örneğin “1101.00 Buğday unu veya mahlut unu” yem amaçlı gönderilmek isteniyorsa listeye dahildir,  ya da tohumluk olarak belirtilen ürünler yem olarak, gönderilmek isteniyorsa listeye dahildir.

2- 4’Iü ve 6 “lı GTİP’de yazılanların tüm ait GTİP’leri de listeye dahildir, örneğin listede “10.01 Buğday ve Mahlut” için bu GTİP altında yer alan adi buğday, kara buğday, kaplıca buğdayı, tohumluk, diğerlerinin yem amaçlı gönderileceklerinin hepsi bu listeye dahildir.

3- 12’li GTİP’de verilenlerin sadece kendileri listeye dahildir.

4- Değerlendirmede parantez içinde yazılan açıklamalar da dikkate alınmalıdır, örneğin 2309.40 GTİP’inde diğer hububattan denmiş ancak parantez içinde arpadan elde edilenler açıklamasıyla sadece arpadan elde bu GTİP’deki ürün kast edilmektedir.

5- Yem ve yem maddeleri ihracatında, bu listenin yanında İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği ekinde yer alan liste de dikkate alınmalı bu listede bulunmayıp Kayda Bağlı Mallar Tebliği ekinde yer alan listede bulunan ürünlere Ticaret Bakanlığınca kayıt verilmediği ve bu kayıt Müdürlüğünüze sunulmadığı sürece İhracat Ön izin Belgesi düzenlenmemelidir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}