23.11.2017 29799029 Ordino Hk. Ek Ordino Hk

23.11.2017 29799029 Ordino Hk. Ek Ordino Hk

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-102.99

Konu   :Ordino Hk.

23.11.2017 / 29799029

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında bazı gümrük müdürlüklerince ordino talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliği’nin, “Eşyanın teslimi” başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur.” hükmüne de yer verilmiştir.

Ayrıca; gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu çerçevede; gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordino, gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince aranmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}