23.08.2017 27548991 Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS e-imzalıdır meşruhatının oluşturulmadığı durumlarda eklenmesi gerektiği

23.08.2017 27548991 Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS e-imzalıdır meşruhatının oluşturulmadığı durumlarda eklenmesi gerektiği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı     :28902639-805.99

Konu   :Elektronik Belge Yönetim Sistemi

 

 

23.08.2017 / 27548991

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi       :18.08.2017 tarihli ve 19696635-805.99/00027431722 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, belgedeki son imzacının ad soyad ve unvanının üst kısmına “e-imzalıdır” ibaresi eklendiği belirtilmektedir. Bu ibare, sistemde oluşturulan şablonlarda sistem tarafından eklenmekte olup; ibarenin “dosyadan taslak ekleme” yoluyla akışa sunulan yazılarda sistem tarafından eklenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, kullanıcıların EBYS dışında hazırlayıp sisteme aktararak akışa sunduğu yazılarda imzacının ad soyad ve unvanının üst kısmına e-imzalıdır ibaresini eklemeleri uygulamada birlik açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Yavuz KORKMAZ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

Dağıtım:

Tüm Merkez Teşkilatı

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}