23.03.2018 32991353 Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesinin serbest bırakmadan önce ceza uygulanmaksızın değiştirilebilmesi

23.03.2018 32991353 Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesinin serbest bırakmadan önce ceza uygulanmaksızın değiştirilebilmesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.04.02[GGM-16]

Konu   :Transit Beyanında Plaka Bilgisinin

Girilmemesi

 

23.03.2018 / 32991353

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :25/10/2017 tarihli ve 28793749 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, transit beyannamesinin tescili aşamasında beyannameye kaydedilen plaka bilgisinin, eşyanın serbest bırakılmasından önce gümrük idaresi tarafından düzeltilmesinin mümkün bulunduğu; transit beyannamesinin tescili aşamasında kaydedilen plaka bilgisinin eşyanın serbest bırakılmasından önce düzeltilmesinde; Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uygulanmaksızın işlem tesisi gerektiği belirtilmişti.

Diğer taraftan, Bakanlığımıza son dönemde ulaşan bilgilerde; bazı gümrük idarelerince bu kapsamdaki plaka değişikliklerine halen izin verilmediği veya değişiklik için talep dilekçesi istendiği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve konuya ilişkin yükümlü sızlanmalarına mahal vermeksizin ilgide kayıtlı yazımız çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

DAĞITIM      :Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}