22.05.2020 54515705 Ortak POS sisteminde kamu bankaları internet ve şubelerinden ödeme yapılacağı ile gümkartın debit kart olarak kullanılacağı

22.05.2020 54515705 Ortak POS sisteminde kamu bankaları internet ve şubelerinden ödeme yapılacağı ile gümkartın debit kart olarak kullanılacağı

T.C.
TİCARET BAKANLIGI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :73421605-849.04
Konu   :Gümrük Tahakkuklarının Tahsil
             Edildi Bilgisinin Muhasebe
             Sistemine İletilmesi
 
 
22.05.2020 / 54515705
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
 
İlgi      :18.05.2020 tarihli ve 73421605-849.04/00054428908 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda; 01.06.2020 tarihinden itibaren gümrük işlemlerinden doğan alacaklara ilişkin olarak beyana dayalı tahsilat yapılamayacağı, bankanın elektronik ortamlarında borç sorgulaması yapılarak ödemelerin gerçekleştirilebileceği, halihazırda muhasebe birimlerince kullanılan GÜMKART uygulaması yerine Ortak POS Uygulaması üzerinden işlem yapılacağı belirtilmişti.
Söz konusu tahsilatlar 01.06.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:
– Ödemeler sadece halihazırda yetki verilmiş olan kamu bankaları (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası) aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.
– Ödemeler saymanlık ya da gümrük idaresi bağına bakılmaksızın yukarıda belirtilen kamu bankalarının internet bankacılığı aracılığıyla veya herhangi bir şubesinden yapılabilecektir.
– Ödemeler Ortak POS’ta yer alan Kamu Bankaları Debit Kartı ile de (Mevcut durumda sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank debit kartları ile) yapılabilecektir.
– Halihazırda kullanılan GÜMKART, Ortak POS cihazlarında da debit kart olarak kullanılabilecektir.
Ayrıca, ödemelerin kredi kartı aracılığı ile yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup çalışmalar tamamlandıktan sonra hangi tür ödemelerin hangi kredi kartları ile yapılabileceğine ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Diğer taraftan, beyannamelerin tahakkuk ve ödeme süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup işlemler halihazırda olduğu gibi yürütülecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}