22.01.2020 51608150 9999 Kodlu Diğer Belge

22.01.2020 51608150 9999 Kodlu Diğer Belge

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-100

Konu   :9999 Kodlu Diğer Belge

22.01.2020 / 51608150

ANKARA-BURSA-İZMİR-İSTANBUL-MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

DERNEKLERİ

Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler neticesinde hâlihazırda BİLGE Sisteminde doküman koduna sahip olan belgelerin de 9999 kodlu diğer belge olarak beyan edildiği tespit edilmiş olup bu durumun belge takibinde sorunlara yol açabileceği düşünülmektedir.

Bu çerçevede; 9999 kodlu “Diğer Belge” kaldırılacak olup bu başlık altında kullanımına ihtiyaç duyulan ve doküman kodu olmayan, ilişikte gönderilen tabloda yer alan belgeler için yeni doküman kodları tanımlanacaktır.

Bu kapsamda; ekteki tablonun incelenerek, eklenmesi gereken başkaca belgeler bulunmakta ise söz konusu belgelerin mevzuat dayanaklarını, mevzuatın ilgili maddesini de kapsayacak şekilde kullanım gerekçeleri ile birlikte detaylı olarak belirtilerek 31.01.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: Yeni Doküman Kodu Verilecek Belgeler

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Demeği

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

BELGE ADI

RAPORLAR

– SGS Raporu

– Eksper Raporu

– Ticaret Odası Raporu

– Aylık TEİAŞ Raporu

– Dış Kurumlardan alınan analiz raporu

– İlk Rejime ilişkin Analiz Raporu (Akaryakıt)

– Ölçüm Raporu

– Üniversite Raporu

– Vitsan Ölçüm Raporu

– Mühendislik Raporu

– Kapasite Raporu-Tank Ölçüm Raporu (Akaryakıt)

– Teknik Rapor

TAAHHÜTNAMELER

– Kısmi Çekim Taahhütnamesi

– Fazla Mesai Taahhütnamesi

– KKDF Muaf Taahhütnamesi

– Gözetim Taahhütnamesi

DİLEKÇELER

– Yakıt Talep Formu

– İhtirazi Kayıt Dilekçesi

– Mahreç Yazısı

– Mücbir Sebep Yazısı

– Katileştirme Dilekçesi

– Fiyat Fark Dilekçesi

SÖZLEŞMELER

– Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Temsilcilik Sözleşmesi

– Garanti Sözleşmesi

– Temsilci Sözleşmesi

– Onaylı Sözleşme Tercümesi

– İş Makinesi Satış Sözleşmesi

– Ticari Kiralama Sözleşmesi

– Kira Sözleşmesi

DEKONTLAR

– Fazla Ödeme İade Dekontu

– Finans Hizmet Ödeme Dekontu

– Kalori Fiyat Farkı Dekontu

– Ödeme/Banka Dekontu

– Fazla Ödeme İade Dekontu

– Yurt Dışı Ardiye Hizmeti Dekontu

YETKİ BELGELERİ

Geçici İhraç İzni Süre Uzatım Yazısı

İthal Şehadetnamesi

Kantar Fişi

Üretim Bildirim Formu

Bağlama Kütüğü Ruhsatı

Veteriner Giriş Belgesi

Araç ekli listesi

Donatım ve işletim Malzemeleri izni

Credit/Debit Note

Demirbaş Listesi

EPDK Dağıtı Lisansı

Notifîkasyon

Sevk İrsaliyesi

Kısmi İthalat Formu

İplik Detay Beyanı

Katı Yakıt İthalat Kayıt Belgesi/Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi

Vagon Listesi

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}