21.02.2020 52528399 Asfaltın karayolu ve demiryolu ithali, ihracı ve transitinin izne tabi olmasına başlamış işlemlerin hariç olduğu

21.02.2020 52528399 Asfaltın karayolu ve demiryolu ithali, ihracı ve transitinin izne tabi olmasına başlamış işlemlerin hariç olduğu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.01.05

Konu   :Asfaltın 2011/2033 Sayılı Karar

 Kapsamına Alınması

21.02.2020 / 52528399

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2011/2033 sayılı Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Karar’da 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2120 sayılı Karar ile değişiklik yapılarak 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın karayolu ve demiryoluyla ithali, ihracı ve transiti de mezkur Karar kapsamına alınmış olup söz konusu Kararın yayımı tarihi itibarıyla Bakanlığımız 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın karayolu ve demiryoluyla ithali, ihracı ve transitine izin vermeye yetkili kılınmıştır.

Diğer taraftan, Kararın yayımı tarihinden önce taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan anılan eşyanın gerek sınır gümrük idarelerinde gerekse iç gümrük idarelerinde gümrük işlemlerine devam edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}