2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı ile İlgili 2021/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı ile İlgili 2021/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE
2021/6
Cumhurbaşkanlığından: 06.03.2021 tarih ve 31415 sayılı R.G.
Konu: 2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı
İstiklâl ve istikbâl mücadelemizin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Millî Marş olarak kabul edilmiştir. Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Millî Marşımız, ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüşmüştür.
Özgürlük, bağımsızlık ve Millî Mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklâl Marşı`nın Millî Marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümü olması münasebetiyle, 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanuna 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 inci madde uyarınca, 2021 yılı İstiklâl Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir.
“Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak anılacak ve kutlanacak olan 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklâl Marşı`nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı`nın önemini anlatmak amacıyla halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklâl Marşı`nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy`u anma etkinlikleri düzenlenecektir.
Buna göre yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler, İstiklâl Marşı`nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy`u Anma Günü Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulunca yürütülecek ve koordine edilecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkûr Kurul tarafından belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.
2021 Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Yılı kutlamaları kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}