2019-01 Ticaret Bakanlığı doğrudan bakanlık makamına bağlı olanlar ile bakan yardımcılarına bağlı birimler

2019-01 Ticaret Bakanlığı doğrudan bakanlık makamına bağlı olanlar ile bakan yardımcılarına bağlı birimler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

 

 

GENELGE 2019/1

 

 

Bakanlığımız birimlerinden doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olanlar ile Bakan Yardımcısına bağlı bulunması uygun görülen birimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Ruhsar PEKCAN

Bakan

BAKANLIK MAKAMINA BAĞLI BİRİMLER:

Özel Kalem Müdürlüğü

Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

İç Denetim Birimi Başkanlığı

 

Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar

EXIMBANK

Rekabet Kurumu

Helal Akreditasyon Kurumu

 

BAKAN YARDIMCISI GONCA YILMAZ BATUR’A BAĞLI BİRİMLER:

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Dış Temsilcilikler Ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

BAKAN YARDIMCISI RIZA TUNA TURAGAY’A BAĞLI BİRİMLER:

İhracat Genel Müdürlüğü

İthalat Genel Müdürlüğü

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 

BAKAN YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK’A BAĞLI BİRİMLER:

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Esnaf, Sanatkarlar Ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

DAĞITIM:

Tüm personel

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}