2018-11498 Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin On…

2018-11498 Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin On…

25-26 MART 2013 TARİHLİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İDARİ KOMİTESİ 12. DÖNEM TOPLANTISI’NDA KABUL EDİLEN GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Karar Sayısı: 2018/11498

04.04.2018 tarih ve 30381 sayılı R.G.

6/12/2017 tarihli ve 7065 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgeler”in onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/1/2018 tarihli ve 13327228 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İstanbul Sözleşmesi Bölüm IV Değişikliği

Elektronik Veri İşleme Teknikleri

Madde 21a

Bu Sözleşme’nin hükümlerini uygulanmasında gerekli olan tüm yöntemler akit taraflar tarafından onaylanan elektronik veri işleme teknikleri kullanılarak elektronik olarak yerine getirilebilir.

Ek B-3’ün II No’lu “Konteynerlerin işaretlenmesine ilişkin hükümler” Başlıklı Eki Değişikliği

Konteynerlerin işaretlenmesine ilişkin hükümler

1.Aşağıdaki bilgiler konteynerlerin üzerine uygun ve açıkça görülebilecek bir şekilde kalıcı olarak işaretlenir:

a) Amblem veya bayraklar gibi semboller hariç olmak üzere, tam ad veya oluşturulmuş bir kimlik sistemi ile gösterilebilen malik veya baş operatörün kimliği;

b) Malik veya baş operatör tarafından verilen konteynerin tanıtım işaretleri ve numaraları ve

c) Daimi olarak sabitlenmiş tüm ekipmanı dâhil olmak üzere konteynerin dara ağırlığı.

2. Genellikle deniz taşımacılığında kullanılan yük konteynerleri ya da ISO standardının kullanıldığı herhangi başka konteynerler (örneğin, U ile biten dört büyük harf) için, malik veya baş operatörün kimliği ve konteyner seri numarası ve konteynerin kontrol hanesi ISO 6346 Uluslararası Standardı ve eklerine uygun olacaktır.

3. Plastik film kullanıldığında konteynerlerin üzerinde yer alan ayniyat marka ve numaralarının kalıcı bir şekilde işaretlendiğinin kabul edilmesi için aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur:

(a) Yüksek kaliteli bir bant yapışkan kullanılır. Bir kez uygulandığında bant, tahrip etmeksizin bandın kaldırılmasının imkânsız olmasını sağlayacak türden yapışkanlığından daha düşük çekme gücüne sahip olmalıdır. Kalıba dökme üretim metodu ile üretilen bant bu icaplara uyacaktır. Kalenderleme üretim metodu ile üretilen bant kullanılmaz.

(b) Ayniyat işaretleri ve numaralarının değiştirilmek zorunda olunduğu hallerde değiştirilecek bant yeni bandın sabitleştirilmesinden önce tamamıyla kaldırılır. Mevcut bir filmin üzerine yeni bir filmin yerleştirilmesine müsaade edilmez.

4. Bu Ek’in 3 üncü paragrafında sayılan konteynerlerin işaretlenmesi için plastik film kullanımına ilişkin özel şartlar diğer kalıcı işaretleme yöntemlerinin kullanılması olanağını ortadan kaldırmaz.

3- 4 MART 2008 TARİHLİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İDARİ KOMİTESİ 8. DÖNEM

TOPLANTISI’NDA KABUL EDİLEN GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Ek B- 2 “Diğer Malzeme” Başlıklı 3 No’lu İlavesi’nde Yer Alan Liste Değişikliği

Diğer Malzeme Liste

A. Makinelerin, fabrikaların, taşıma araçlarının kurulması, denenmesi, hizmete girmesi, muayenesi, kontrolü, bakım veya tamiri için gerekli malzeme, örneğin

– Aletler;

– Ölçü, muayene veya test alet ve cihazları (ısı, basınç, mesafe, yükseklik, satıh, hız, vb. ölçmeye mahsus aletler) elektrik cihazları (voltmetreler, ampermetreler, ölçü kabloları, komparatörler, transformatörler, kayıt cihazları, vb.) ve gabariler;

– Kuruluş sırasında veya kurulduktan sonra makine ve fabrikaların fotoğrafını çekmeye yarayan cihazlar ve teçhizat;

– Gemilerin kontrolünde kullanılan cihazlar.

B. İş adamları, iş etkinliğini arttırma danışmanları, verimlilik uzmanları, muhasebeciler ve benzeri meslek üyeleri için gerekli olan teçhizat, örneğin;

-Kişisel bilgisayarlar;

– Daktilolar;

– Ses ve görüntü nakletme, kaydetme veya kaydedilen ses ve görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar;

– Hesap makineleri ve aletleri.

C. Arazi incelemeleri, jeofizik arama işleri için gerekli teçhizat, örneğin;

– Ölçü alet ve cihazları; Sondaj teçhizatı; – Transmisyon ve haberleşme cihazları,

D. Kirlilikle mücadele uzmanları için gerekli teçhizat

E. Doktorlar, cerrahlar, veterinerler, ebeler ve benzeri meslek üyeleri için gerekli alet ve cihazlar.

F. Arkeologlar, paleontologlar, coğrafyacılar, zoologlar ve diğer bilim adamları için alet ve cihazlar.

G. Özel veya halka açık gösterilerde kullanılan her türlü eşya dahil, halkı eğlendirenler, tiyatro kumpanyaları ve orkestralar için gerekli teçhizat (müzik aletleri, kostümler, dekorlar, vb.)

H. Konferans verenlerin, konferanslarını açıklamaları için gerekli teçhizat.

I. Fotoğraf seyahatlerinde gerekli teçhizat (her türden kameralar, kasetler, fozometreler, objektifler, fotoğraf sehpaları, akümülatörler, transmisyon kayışları, batarya yükleyiciler, monitörler, aydınlatma malzemesi, modacılıkta kullanılan parçalar ve model aksesuarları, vb.)

J. Gezici kontrol üniteleri, gezici atölyeler ve gezici laboratuarlar gibi yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanmış veya özel olarak uyarlanmış taşıtlar.

K: İşletim veya bakımının uzmanlık bilgisi ya da beceri ve teknik gerektirmesi koşuluyla, fuar yeri eğlence gereçleri.

 

 

Ek İçin;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180404-3.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}