2018-11334 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018-11334 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2018/11334

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı R.G.

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 15/1/2018 tarihli ve 378 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(22) ve (23)” ibaresi “(22), (23) ve (24)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (19) numaralı sırasında yer alan “Muhafaza Memuru, Kolcu,” ibaresi ile “, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Cetvele aşağıdaki (24) numaralı sıra eklenmiştir.

 

“24 Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca resmi kıyafet giymek zorunluluğu bulunan personelden;

 

a)

Gümrük Müdürü,

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü,

Gümrük Müdür Yardımcısı

Takım Elbise 1 Takım 5 Yıl  
Gömlek 1 Adet 5 Yıl  
Kravat 1 Adet 5 Yıl  
Ayakkabı 1 Çift 5 Yıl  
Kemer 1 Adet 5 Yıl  
b)

Bölge Amiri,

Kısım Amiri,

Muhafaza Memuru,

Muayene Memuru

Pantolon 3 Adet 2 Yıl  
Tişört 3 Adet 2 Yıl Yazlık
Gömlek 3 Adet 2 Yıl Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl Yazlık
Bot 1 Çift 2 Yıl  
Mevsimlik Mont 1 Adet 3 Yıl  
Parka veya Kaban 1 Adet 5 Yıl  
İçlik 2 Adet 2 Yıl 1 üst, 1 alt beden
Şapka veya Kep 1 Adet 2 Yıl  
Bere veya Desensiz Kumaş Başlık

1 Adet

 

2 Yıl İsteyen bayan personel için desensiz kumaş başlık
Eldiven 1 Çift 5 Yıl  
Bel Kemeri ve/veya Teçhizat Takımı 1 Adet 5 Yıl Muayene Memuru için bel kemeri
c)

Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Memur,

İcra Memuru,

Anbar Memuru,

Satış Memuru,

Veznedar

Pantolon 2 Adet 1 Yıl  
Tişört 3 Adet 2 Yıl Yazlık
Gömlek 3 Adet 2 Yıl Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 2 Yıl  
Mevsimlik Mont 1 Adet 3 Yıl  

Desensiz Kumaş

Başlık

1 Adet 2 Yıl İsteyen bayan personel için
Kemer 1 Adet 5 Yıl

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (2) numaralı sırasına “orman muhafaza memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli” ibaresi eklenmiş ve aynı bölümün (13) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}