2017-16 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016-21 Sayılı Genelgede Değişiklik

2017-16 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016-21 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-010.06.02

Konu   :Yetkilendirilmiş Gümrük

Müşavirliği Uygulaması

 

13.09.2017 /27798621

GENELGE (2017/16 )

 

 

 

İlgi      :23.12.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelge’nin bir numaralı ekinde yer alan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberinin 9.2 nci maddesinin ikinci paragrafı, “AN9 tespit sözleşmesinin süresi AN6 ve AN8 tespit sözleşmelerinin süresini aşamaz.” şeklinde; 9.6 ncı maddesinin birinci paragrafı ise,“Tespit raporu elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini yaptıran kişiye verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}