2017-11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

2017-11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

Karar Sayısı: 2017/11170

31.12.2017 tarih ve 30287 3. Mükerrer R.G.

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2016 tarihli ve 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 8/12/2017 tarihli ve 30189627 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Devamı için ; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231M3-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}