2017-11164 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017-11164 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2017/11164

30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 14/12/2017 tarihli ve 131528 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tablonun sonunda bulunan açıklama ve dipnot bölümünde yer alan ülke gruplarından 1 numaralı ülke grubuna “Morityus” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Moldova” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; bu Kararın 1 inci maddesi ile yapılan değişiklik kapsamında ilgili Bakanlar Kurulu Kararına konu eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç, gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

MADDE 2-Bu Karar 16/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

11/11/2016

29885

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

16/9/2017

30182

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}