2017-11157 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017-11157 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2017/11157

20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı R.G.

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 1/11/2017 tarihli ve 5808 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırıl­mıştır.

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (II) sayılı Cetvelin “Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” bölümünün (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (2) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“1        Resmi Kıyafet Taşıyanlar       Pantolon          4 adet  2 yıl     2 adet yazlık, 2 adet kışlık

Tişört               3 adet  2 yıl

Gömlek                       2 adet  2 yıl     kışlık

Gömlek altı tişört        2 adet  2 yıl

Ayakkabı        1 çift    1 yıl

Bot                  1 çift    3 yıl

Mont                1 adet  3 yıl

Kazak              1 adet  2 yıl

Eldiven                        1 adet  5 yıl

Kravat             2 adet  5 yıl

Parka               1 adet  5 yıl

Termal içlik     1 adet  2 yıl

Kep                 2 adet  1 yıl     1 yazlık, 1 kışlık

Bel kemeri       1 adet  5 yıl

Teçhizat takımı           1 adet  10 yıl

Örgü başlık      1 adet  2 yıl

“2        Bu Hizmet       Takım Elbise veya Tayyör      1 takım            1 yıl     Yünlü kumaştan

Sınıfında         Ayakkabı                    1 çift    1 yıl

Çalışan

Personel

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (1) numaralı sırasının ikinci fıkrası ile (4) numaralı sırasının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve (3) numaralı sırasının birinci fıkrasında yer alan “sualtı grup amirliğinde görevli balık adam” ibaresi “kurbağa adam” şeklinde değiştirilmiştir.

“Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personele tören veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir takım elbiselik, şapkalık, paltoluk veya pardesülük kumaş, bir adet beyaz gömlek ve bir çift tören ayakkabısı verilir.”

“Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden isteyen bayan personele her yıl 2 adet desensiz kumaş başlık verilir.”

MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}