2017-10873 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017-10873 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2017/10873

21.11.2017 tarih ve 30247 sayılı R.G.

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/9/2017 tarihli ve 97737 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 1 sayılı listede yer alan ve EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan maddelerin, EK II’de G.T.İ.P. ve ismi belirtilenler hariç olmak üzere, Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

(2) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan ve EK II’de G.T.İ.P. ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli III sayılı listede yer alan ve EK III’de G.T.İ.P. ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve tarım payı olarak toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli IV sayılı listede yer alan ve EK IV’te G.T.İ.P. ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 5- (1) “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Singapur Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez.

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek İçin;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171121-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}