2017 10743 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş …

2017 10743 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş …

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İPSALA-KİPİ SINIR GEÇİŞ BÖLGESİNDE İKİ ÜLKE ARASINDA İKİNCİ BİR KARAYOLU SINIR GEÇİŞ KÖPRÜSÜNÜN KONUMUNUN VE ÜZERİNDEN GEÇECEK SINIR HATTININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Karar Sayısı: 2017/10743

19.09.2017 tarihli ve 30185 sayılı R.G.

4 Nisan 2014 tarihinde Selanik te imzalanan ve 8/6/2017 tarihli ve 7032 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsünün Konumunun ve Üzerinden Geçecek Sınır Hattının Belirlenmesine İlişkin Protokol ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/7/2017 tarihli ve 12596911 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır);

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında İpsala – Kipi Sınır Bölgesinde iki ülke arasında İkinci Sınır Geçiş Köprüsünün yapılmasına ilişkin olarak İstanbul da 10 Haziran 2006 tarihinde imzalanan Anlaşmanın 4. Maddesi uyarınca;

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1

1- İpsala- Kipi Sınır Bölgesinde iki ülke arasındaki İkinci Sınır Geçiş Köprüsünün tam yerini gösterir ekteki harita ve köprü planında yer aldığı üzere köprü mevcut köprünün güneyinde 7,5 metre tam açıklıkta yapılacaktır,

2-Yapılan topografik ölçümler sonucunda 3 Kasım 1926 tarihinde imzalanan Türk – Yunan sınırının çizilmesine yönelik Protokolün Komisyon kararları kısmında belirtilen sınır çizgileri uygulanmak suretiyle sınır geçiş noktasındaki ikinci köprünün çizgileri belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, yukarıda belirtileri Protokole göre çizilen sınırla yeri tayin edilen mevcut köprü dikkate alınmıştır.

3-İkinci köprünün sınır çizgilerinin kenar noktalan aşağıdaki gibidir:

BRO3:E442738.967, N4532380.425, BR04:E442716.468, N4532362.604 (Referans Sistem: ETRS89, Çerçeve; ETRF2000; Dönem: 2012,60 UTM, Z35 N) ve köprünün tam yerini gösterir ekteki harita ve köprü planında yer aldığı şekildedir. Sınır çizgisi 3 Kasım 1926 tarihinde imzalanan Türk – Yunan sınırının çizilmesine yönelik Protokolün Komisyon kararları kısmında belirtilen sınır çizgileri ile 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması temel alınarak yapılmıştır.

4-Köprünün yapımının tamamlanması üzerine JPMC 3. Paragrafta belirtilen koordinatlar ile yapımı tamamlanan köprünün tam yeri dikkate alınmak suretiyle köprünün sınır çizgileri yerinde tayin edilip çizilecektir. Sınır çizgilerini teyit eden ve üzerinde mutabık kalınan tutanaklar JPMC heyetlerinin başkanları tarafından imza altına alınacaktır.

Madde 2

İkinci köprünün tam yerini gösterir ekteki harita ile ikinci sınır geçiş köprüsünün sınır çizgilerini gösterir plan bu Protokolün ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

Madde 3

Bu Protokol tarafların yasal prosedürlerin tamamlandığına dair diplomatik kanallarla birbirlerini haberdar etmiş olduğu en son yazışmanın ellerine geçtiği tarihten itibaren yürürlük kazanacaktır.

Selanik te 4 Nisan 2014 tarihinde İngilizce iki asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına                                   Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına

 

M. Habib SOLUK                                                      Stratos SIMOPOULOS

Müsteşar                                                                    Bayındırlık İşleri Genel Sekreteri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı                     Altyapı, Ulaştırma ve Şebekeler Bakanlığı

 

 

Ek İçin:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170919-4.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}