2017-10628 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televiz…

2017-10628 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televiz…

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2017/10628

08.08.2017 tarih ve 30148 sayılı R.G.

Ekli “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın başlığı “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP’lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilgili olduğu Bakan birlikte yürütür.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

9/7/2015

29411

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

28/6/2016

29756

 

 

 

 

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ORAN %

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;
1- Televizyon

8528.72

8528.73

16

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap

(motorla taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar,

radyo tuner kartları dahil)

85.27

16

3- Video 85.21

16

4- Birleşik aharlar

a) Video-televizyon-radyo

b) Video-televizyon

c) Radyo-televizyon

ç) Müzik setleri ve benzerleri

85.19

8527.13

8527.91

8521.10

8528.72

8528.73

16

5- Cep telefonları 817.12.00.00.11

10

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30

8471.41

8471.49

8471.50

2

7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

 

a) Karataban

87.01, 87.02, 87.03,

87.04, 87.05, 87.09,

87.11, 8716.10

0,4

b) Diğer taşıtlar

86.01, 86.02, 88.01,

88.02, 89.01, 89.02,

89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

0,01

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil) 8528.71

10

9- Diğer cihazlar

1) Radyolu ve/veya TV’li ışıldak

2) Radyolu kulaklık

3) Radyolu fotoğraf makinesi

4) Radyolu adımsayar

5) Radyolu kalemler

6) Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri

7) Navigasyon cihazları

8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları

9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları

10) DVD-VCD player ve benzerleri

11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri

12) Ev sinema sistemleri

13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları

14) Akıllı kol saatleri

3922.10.00.00.11

3922.10.00.00.12

69.10

8418.10

8418.21

8418.29

8521.90

8525.80.30.00.00

8526.91.80.00.19

8527.13.99.00.00

8527.19.00.00.00

8527.99.00.00.00

8528.59.00.00.00

8528.72

8528.73

9019.10.90.00.13

9506.91.10.00.00

9506.91.90.00.00

8517.62.00.90.00

8

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar

0

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}