2017-10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

2017-10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

DÜZELTME

05.07.2017 tarihli ve 30115 sayılı R.G.

3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 13/3/2017 tarihli ve 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın “MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” şeklindeki çerçeve 2 nci maddesi; “MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.” olarak, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 4/7/2017 tarihli ve 31853594-116-1-945 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}