2017-10188 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 2, 6 ve 7 Numaralı Eklerine İlişkin 10-11 Şubat 2016 Tarihlerinde Kabul Edile…

2017-10188 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 2, 6 ve 7 Numaralı Eklerine İlişkin 10-11 Şubat 2016 Tarihlerinde Kabul Edile…

TIR İDARİ KOMİTESİ’NCE 10-11 ŞUBAT 2016 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN 1975 TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Karar Sayısı: 2017/10188

06.06.2017 tarih ve 30088 Mükerrer Sayılı R.G.

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”nin 2, 6 ve 7 numaralı Eklerine ilişkin 10-11 Şubat 2016 tarihlerinde kabul edilen ekli Değişikliklerin 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/4/2017 tarihli ve 12252503 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EK 6, Açıklama Notu 0.42 ikinci Mükerrer

Madde 42 İkinci Mükerrer’ e ait Açıklama Notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“İkinci Mükerrer-42. Mükerrer 42. Madde’de yer alan ‘derhal’ ifadesi; TIR Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve/veya TIR Sistemi’nin işleyişini etkileyebilecek ulusal tedbirlerin, TIR Yürütme Kurulu’nun (TIRExB) denetim görevlerini etkin bir şekilde ifa etmesine ve söz konusu tedbiri, ikinci mükerrer 42. Madde ile TIR Sözleşmesi’nin 8 No’lu Eki’nde öngörülen görev tanımı gereği, TIR Sözleşmesi’yle uyumluluğu açısından inceleme sorumluluğunu yerine getirmesine imkân vermek amacıyla, mümkün olan en kısa süre içinde ve mümkünse yürürlüğe girmeden önce yazıyla TIR Yürütme Kuruluna iletilmesi zorunluluğu anlamına gelir.”

EK 2, Madde 4, Fıkra 2 (i)

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(i) Sürgülü brandalar, taban, kapılar ve yük bölmesini oluşturan diğer tüm parçalar açık iz bırakmadan sökülüp takılamayacak tertibat marifetiyle veya açık iz bırakmadan değiştirilemeyecek bir yapı meydana getirecek benzer yöntemlerle imal edilir.”

EK 2, Madde 4, Fıkra 2 (iii)

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(iii) Sürgülü branda düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçalar, kapatıldığında ve gümrükçe mühürlendiğinde, kapılar ve diğer hareketli parçalar açık iz bırakmadan dışarıdan açılıp kapanamayacak şekilde imal edilir. Sürgülü branda düzeneği, sürgülü gergi kayışı tertibatları ve diğer hareketli parçalar, kapatma tertibatı sabitlendiğinde geride açık iz bırakmadan yük bölmesine ulaşılmasını imkânsız kılacak şekilde imal edilir. Bu yapı düzeneğinin bir örneği bu Düzenlemelere ekli 9 no.lu krokide tarif edilmektedir.”

EK2, Madde 5

Madde 4 ‘ten sonra gelmek üzere Madde 5 eklenmiştir.

“Madde 5

Brandalı sürgülü tavanlı araçlar

1. Mümkün olan yerlerde, bu Düzenlemelerin 1, 2, 3 ve 4 üncü madde hükümleri brandalı sürgülü tavanlı araçlara uygulanır. Buna ek olarak, bu araçlar bu madde hükümlerini karşılamalıdır.

2. Brandalı sürgülü tavan aşağıda (i) ila (iii)’de yer alan Düzenlemelerdeki şartları karşılayacaktır.

(i) Brandalı sürgülü tavan açık iz bırakmadan sökülüp takılamayacak tertibat marifetiyle ya da açık iz bırakmadan değiştirilemeyecek bir yapı meydana getirecek benzer yöntemlerle imal edilir.

(ii) Sürgülü tavan brandası, yük bölmesinin ön tarafındaki tavanın sert kısmı ile bire bir örtüşecek şekilde kaplanır, öyle ki, tavan brandası üst kirişin en üstteki ucundan çekilemez. Yük bölmesi uzunluğunda, her iki tarafta, tavan brandası kenarında, öngergili bir çelik halat, geride açık iz bırakmadan sökülemeyecek ve geri takılamayacak şekilde takılır. Tavan brandası, sürgülü taşıyıcıya geride açık iz bırakmadan çıkarılamayacak ve geri takılamayacak şekilde sabitlenir.

(iii) Sürgülü tavan düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçalar kapatıldığında ve gümrükçe mühürlendiğinde, kapılar, tavan ve diğer hareketli parçalar açık iz bırakmadan dışarıdan açılıp kapanamayacak şekilde imal edilir. Sürgülü tavan düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçalar, kapatma tertibatı sabitlendiğinde geride açık iz bırakmadan yük bölmesine ulaşılmasını imkânsız kılacak şekilde imal edilir.

Bu yapı düzeneğinin bir örneği bu Düzenlemelere ekli 10 no.lu krokide tarif edilmektedir.”

EK 2, Kroki No. 9

Mevcut Kroki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Kroki No. 9

SÜRGÜLÜ BRANDALI ARAÇ İMALAT ÖRNEĞİ”

 

Kroki no. 9.4

Sürgülü brandayı yatay doğrultuda germek için, bir tırnak dişlisi kullanılır (normalde aracın arka bitiminde). Bu kroki, (a) ve (b), tırnak veya dişli kutusunun nasıl sabitlenebileceğine ilişkin iki örnek gösterir.

(a) Tırnak sabitleme

 

 

(b) Dişli kutusu sabitleme

 

 

Kroki No. 9.5

Diğer taraftaki brandayı sabitlemek için (normalde aracın önünde), aşağıdaki sistemler, (a) veya (b), kullanılabilir.

(a) Kapak metali

 

 

(b) Dar oval halka, germe borusu için yükselmeyi önleyici sistem

 

EK 2, Kroki No. 10

Kroki No. 9 ‘dan sonra gelmek üzere Kroki No. 10 eklenmiştir:

“Kroki No. 10

BRANDALI SÜRGÜLÜ TAVANLI ARAÇ İMALAT ÖRNEĞİ”

 

Bu kroki bir araç imalat örneği ve bu Düzenlemelerin 5 inci maddesinde tanımlanan önemli şartları gösterir.

 

 

Kroki No. 10.1

Kenara gömmeli iki öngergili çelik halat, yük bölmesinin her iki tarafına da kurulmuştur. Bu öngergili çelik halat, gövdenin ön (Kroki 10.2’ye bakınız) ve arkasına kurulmuştur (Kroki 10.3’e bakınız). Çekme kuvvetinin yanı sıra her sürgülü taşıyıcı üzerindeki bağlantı diski, kenar kıvrımlıyı, öngergili çelik halatla üst kirişin üzerine kaldırmayı imkansız kılar.

 

 

Kroki No.10.2

Sürgülü tavan brandası, yük bölmesinin ün kısmındaki çatının sert parçaları ile birlikle kaplanır, böylece tavan brandası, üst kirişin en üstteki ucuna kapatılamaz.

 

 

Kroki No. 10.3

Arkada, bölme levhası gibi özel bir cihaz, kapılar kapandığında ve mühürlendiğinde açık iz bırakmadan yük bölmesine erişimi önleyecek şekilde tavana sabitlenmiştir.

 

 

 

EK 7, Bölüm I, Madde 5, Fıkra 2 (i)

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i) Sürgülü brandalar, taban, kapılar ve konteyneri oluşturan diğer tüm parçalar açık iz bırakmadan sökülüp takılamayacak tertibat marifetiyle veya açık iz bırakmadan değiştirilemeyecek bir yapı meydana getirecek benzer yöntemlerle imal edilir.”

EK 7, Bölüm I, Madde 5, Fıkra (iii)

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(iii) Sürgülü tavan düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçalar kapatıldığında ve gümrükçe mühürlendiğinde, kapılar, tavan ve diğer hareketli parçalar açık iz bırakmadan dışarıdan açılıp kapanamayacak şekilde imal edilir. Sürgülü tavan düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçalar, kapatma tertibatı sabitlendiğinde geride açık iz bırakmadan yük bölmesine ulaşılmasını imkânsız kılacak şekilde imal edilir. Bu yapı düzeneğinin bir örneği bu Düzenlemelere ekli 9 no.lu krokide tarif edilmektedir.”

EK 7, Bölüm I, Madde 6

Madde 5 ‘ten sonra gelmek üzere Madde 6 eklenmiştir.

“Madde 6

Brandalı sürgülü tavanlı konteynerler

1. Mümkün olan yerlerde, bu Düzenlemelerin 1, 2, 3 ve 4 üncü madde hükümleri brandalı sürgülü tavanlı konteynerlere uygulanır. Buna ek olarak, bu araçlar bu madde hükümlerini karşılamalıdır.

2. Brandalı sürgülü tavan aşağıda (i) ila (iii)’de yer alan Düzenlemelerdeki şartları karşılayacaktır.

(i) Brandalı sürgülü tavan açık iz bırakmadan sökülüp takılamayacak tertibat marifetiyle ya da açık iz bırakmadan değiştirilemeyecek bir yapı meydana getirecek benzer yöntemlerle imal edilir.

(ii) Sürgülü tavan brandası, yük bölmesinin ön tarafındaki tavanın sert kısmı ile bire bir örtüşecek şekilde kaplanır, öyle ki, tavan brandası üst kirişin en üstteki ucundan çekilemez. Yük bölmesi uzunluğunda, her iki tarafta, tavan brandası kenarında, öngergili bir çelik halat, geride açık iz bırakmadan sökülemeyecek ve geri takılamayacak şekilde takılır. Tavan brandası, sürgülü taşıyıcıya geride açık iz bırakmadan çıkarılamayacak ve geri takılamayacak şekilde sabitlenir.

(iii) Sürgülü tavan düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçalar kapatıldığında ve gümrükçe mühürlendiğinde, kapılar, tavan ve diğer hareketli parçalar açık iz bırakmadan dışarıdan açılıp kapanamayacak şekilde imal edilir. Sürgülü tavan düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçalar, kapatma tertibatı sabitlendiğinde geride açık iz bırakmadan yük bölmesine ulaşılmasını imkânsız kılacak şekilde imal edilir.

Bu yapı düzeneğinin bir örneği bu Düzenlemelere ekli 10 no.lu krokide tarif edilmektedir.”

EK 7, Bölüm I, Kroki No. 9

Mevcut Kroki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Kroki No. 9

SÜRGÜLÜ BRANDALI ARAÇ İMALAT ÖRNEĞİ”

 

Kroki No. 9.4

Sürgülü brandayı yatay doğrultuda germek için, bir tırnak dişlisi kullanılır (normalde aracın arka bitiminde). Bu kroki, (a) ve (b), tırnak veya dişli kutusunun nasıl sabitlenebileceğine ilişkin iki örnek gösterir.

(a) Tırnak sabitleme

 

 

(b) Dişli kutusu sabitleme

 

Kroki No. 9.5

Diğer taraftaki brandayı sabitlemek için (normalde aracın önünde), aşağıdaki sistemler, (a) veya (b), kullanılabilir.

(a) Kapak metali

 

 

(b) Dar oval halka, germe borusu için yükselmeyi önleyici sistem

 

EK 7, Bölüm I, Kroki No. 10

Kroki No. 9’dan sonra gelmek üzere Kroki No. 10 eklenmiştir:

“Kroki No. 10

BRANDALI SÜRGÜLÜ TAVANLI ARAÇ İMALAT ÖRNEĞİ”

Bu kroki bir araç imalat örneği ve bu Düzenlemelerin 5 inci maddesinde tanımlanan önemli şartları gösterir.

 

Kroki No. 10.1

Kenara gömmeli iki öngergili çelik halat, yük bölmesinin her iki tarafına da kurulmuştur. Bu öngergili çelik halat, gövdenin ön (Kroki 10.2’ye bakınız) ve arkasına kurulmuştur (Kroki 10,3’e bakınız), Çekme kuvvetinin yanı sıra her sürgülü taşıyıcı üzerindeki bağlantı diski, kenar kıvrımlıyı, öngergili çelik halatla üst kirişin üzerine kaldırmayı imkansız kılar.

 

 

Kroki No. 10.2

Sürgülü tavan brandası, yük bölmesinin ön kısmındaki tavanın sert parçaları ile birlikte kaplanır, böylece tavan brandası, üst kirişin en üstteki ucuna kapatılamaz.

Kroki No.10.3

Arkada, bölme levhası gibi özel bir cihaz, kapılar kapandığında ve mühürlendiğinde açık iz bırakmadan yük bölmesine erişimi önleyecek şekilde tavana sabitlenmiştir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}