20.10.2020 58374503 Türkak logolu akredite raporların LARA sistemine aktarılması ile e-imza olması durumunda ıslak imzaya gerek olmadığı

20.10.2020 58374503 Türkak logolu akredite raporların LARA sistemine aktarılması ile e-imza olması durumunda ıslak imzaya gerek olmadığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-109

Konu   :LARA Akredite Rapor

             Düzenlenmesi

20.10.2020 / 58374503

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 01.09.2020 tarih ve 57030876 sayılı yazısı.

İlgi`de kayıtlı yazıda özetle; bağlantınız Mersin Laboratuvar Müdürlüğünden alınan yazıda; TÜRKAK markalı raporların hem LARA sistemi üzerinden hem de manuel olarak düzenlenmesinin mükerrer işlem oluşturması hususunun denetçiler tarafından uygunsuz işlem olarak tespit edildiği, bu uygunsuzluğun kapatılması için mükerrer işlemin ortadan kaldırılmasının gerekmekte olduğundan bahisle konunun bir kezde Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesinin talep edildiği bildirilmiştir.

Bahse konu talep doğrultusunda düzenlenen TÜRKAK logolu akredite rapor örnekleri anılan Laboratuvar Müdürlüğünde görevli Laboratuvar Müdürü ve Akreditasyon Birim Sorumlusunun e-posta adreslerine iletilmesinin akabinde LARA sistemine de aktarılmıştır.

Diğer taraftan, LARA sisteminden oluşturulan Analiz Raporlarında “Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.” ibaresi yer almakta olup, bahse konu elektronik imza elle atılan imza ile eşdeğer olduğundan anılan raporun manuel olarak düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:                                                                                   Bilgi:

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne    İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge

                                                                                              Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne    Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret

                                                                                              Bölge Müdürlüğüne

                                                                                              Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret                                                                                                           Bölge Müdürlüğüne

                                                                                              Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge                                                                                                      Müdürlüğüne

                                                                                              Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge

                                                                                              Müdürlüğüne  

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.ticaret.gov.tr/ adresinden d51ed927-3ec8-45cd-9ba4-80a8dcbfbc44 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}