20.10.2020 38381656 MEDOS üzerinden düzenlenen menşe belgelerin ıslak olarak imzalanmaması yönünde işlem yapılması

20.10.2020 38381656 MEDOS üzerinden düzenlenen menşe belgelerin ıslak olarak imzalanmaması yönünde işlem yapılması

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sayı     :16934678-180.01
Konu   :Menşe Belgeleri-Islak İmza
 
 
20.10.2020 / 58381656
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı hususu, Türkiye`nin Avrupa Birliği dışındaki diğer serbest / tercihli ticaret anlaşması ortaklarına 09.06.2020 tarihli ve 54857040 sayılı yazımızla iletilmiştir.
Konuya ilişkin olarak Ticaret Müşavirliklerimiz / Ataşeliklerimiz ile gerçekleştirilen görüşmelerde, bazı ülkelere yapılan ihracata yönelik MEDOS üzerinden düzenlenen menşe ispat belgelerinin gümrük vize kutusunun bazı gümrük idarelerimizce ıslak olarak imzalanmış olduğuna dair tespitleri paylaşılmıştır. Ayrıca bazı firmalarca Bakanlığımızdan, gümrük idarelerimizin belgeleri ıslak olarak imzalamaları yönünde taleplerde bulunulmaktadır.
MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin ıslak olarak imzalanmaması yönünde işlem tesis edilmesi, ilgili tüm birimlerle danışılmak suretiyle karara varılan ulusal bir uygulama olup istisnasız bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Gümrük idarelerimizde aksi yönde bir işlem gerçekleştirildiğinin tespiti halinde gereken işlemlerin yapılmasından imtina edilmeyecektir.
Bilgileri ile gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
 
 
 
Hüsnü DİLEMRE
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Gereği)
Gümrükler Genel Müdürlüğü (Bilgi)
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}