20.10.2017 28844315 Güney Kore STA uygulaması kapsamında tek geçerli belgenin menşe beyanı olduğu, menşe şahadetnamesinin kabul edilmeyeceği

20.10.2017 28844315 Güney Kore STA uygulaması kapsamında tek geçerli belgenin menşe beyanı olduğu, menşe şahadetnamesinin kabul edilmeyeceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.01/KR

Konu   :G.Kore STA

 

 

20.10.2017 / 28844315

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :Müsteşar Yardımcılığı Makamının 8.5.2013 tarihli ve 4101 sayılı yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazıda belirtildiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında gerçekleştirilen ithalata konu eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için menşeinin ispatına yönelik tek geçerli belge menşe beyanı olup, bu belge yerine menşe şahadetnamesi ibrazı mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede ithalatçılar tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde kabul edilmemesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, söz konusu STA kapsamında Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrole tabi tutulabilecek belge menşe beyanı olup, Türkiye-Güney Kore STA’da öngörülen tercihli rejimden yararlandırılmak istenen eşyaya ilişkin olarak menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrole gönderilmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ile yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Bülent Orhan TÜREL

Bakan a.

Daire Başkanı

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}