20.04.2020 / 53965910 Beyannamede Düzeltme Talepleri

20.04.2020 / 53965910 Beyannamede Düzeltme Talepleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-100

Konu   :Beyannamede Düzeltme Talepleri

20.04.2020 / 53965910

DAĞITIM YERLERİNE

Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle gümrük işlemlerinde temasın azaltılmasını teminen sektör temsilcilerinden işlemlerin elektronik ortama alınmasını teminen birçok talep Bakanlığımıza intikal ettirilmekte olup bu kapsamda sektör temsilcilerinden beyannamede yapılan düzeltme işlemlerinin elektronik ortama alınması hususu da iletilmiştir.

Bilindiği birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle temassız ticaretin arttırılarak Bakanlığımızca alınan tedbirlere ilişkin olarak gümrük idarelerinde insan ve evrak hareketliliğinin minimuma indirilmesini teminen bir dizi tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda; salgın öncesinde de uygulamada olan beyannamede düzeltme talepleri e-dilekçe olarak elektronik ortamda sunulanabilmekte olup dilekçeye istinaden, idare amirinin izni ve düzeltme işlemlerinin tamamı BİLGE Sistemi üzerinden yürütülmekte olduğundan kağıt ortamında belge sunulmasına veya yükümlünün idareye bizzat gelmesini gerektirir bir işlem bulunmamaktadır.

Düzenlemeye ilişkin derneğiniz üyelerine gerekli hatırlatmanın yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU

Bakan a.

Daire Başkanı V.

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirlari Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}