20.03.2020 53406947 Coronavirüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme

20.03.2020 53406947 Coronavirüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.02.01

Konu   :Coronavirüs Tedbirleri – Tam

 Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul

 ve Varış Öncesi Gümrükleme

20.03.2020 / 53406947

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 20 nci maddesi ile tebliğ kapsamındaki özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya; 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) 17 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ise tebliğ kapsamı eşyanın ithalat işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında kritik eşyanın gümrük işlemlerinin hızla yapılabilmesini teminen, ikinci bir talimata kadar aşağıdaki tabloda yer verilen eşyaya ilişkin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin, 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (a) ila (c) bendlerinde belirtilen eşyadan olup olmadığına bakılmaksızın karşılanması ve eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

GTİPEşyanın Tanımı
4015.11.00.00.00– – Cerrahide kullanılan eldivenler
9018.39.00.00.11– – – Serum ve kan verme seti kanülü
9018.39.00.00.17– – – Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
9018.39.00.00.39– – – Diğerleri
9019.20.00.00.18– – Cihazlar

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}