20.02.2019 41855046 Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav programına ilişkin duyuru

20.02.2019 41855046 Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav programına ilişkin duyuru

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-161.99[GGM-SINAV 2018]

Konu   :Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı

 

20.02.2019 / 41855046

DAĞITIM YERLERİNE

 

23.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği yazılı sınavını kazanan ve Mahkeme kararları ile başarılı sayılan adayların gireceği Gümrük Müşavirliği sözlü sınavına ilişkin duyuru ile sözlü sınava gireceklerin listesi ve sözlü sınav programı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve adaylara gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

 

 

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EKLER:

1. Duyuru

2. Sözlü Programı Listesi

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine ( Belgegeçer ile )

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği yazılı sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.12.2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesinde, gümrük müşavirliği yazılı sınavını kazanan adayların, Bakanlığımızca tayin edilen yer ve zamanda sözlü sınavına tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözlü sınav 25/03/2019-12.04.2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

SINAVA KATILACAKLAR

23.12.2018 tarihinde yapılan gümrük müşavirliği yazılı sınavında başarılı olanlar ve mahkeme kararı ile Gümrük müşavirliği sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar sınava katılacaklardır.

Sözlü sınava adaylar, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebileceklerdir.

SINAV TARİHİ

Sınav 25.03.2019-12.04.2019 tarihleri arasında ekli listede gösterildiği şekilde adaylara ayrılan gün ve saat de yapılacaktır.

SINAV YERİ

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 Çankaya-Ankara

SINAV KONULARI

– Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,

– 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

– Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

– Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

– Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi

Konularını kapsar. 01.02.2019 tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri sınava konu olmayacaktır.

SINAVA İLİŞKİN KURALLAR

Adayların delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth benzeri cihazlar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile sınavın yapılacağı binaya girmesi yasaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Yapılacak sözlü sınavlar, adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

– Belirtilen tarih ve saatte sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.

– Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Gümrük müşavirliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar Gümrük Yönetmeliğinin 571 inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına ve yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişikliğe ilişkin gerekli duyuru www.ticaret.gov.tr adresinden yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

Sınava katılacak adayların listesi için

https://ticaret.gov.tr/data/5c6d3e2c13b8760358df87d1/program.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}