19.11.2018 38865248 GENDEC Havayolu mürettebatının gümrük huzurunda imza atmasının sonlandırıldığı kaptan veya acentanın formu ibraz edeceği

19.11.2018 38865248 GENDEC Havayolu mürettebatının gümrük huzurunda imza atmasının sonlandırıldığı kaptan veya acentanın formu ibraz edeceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı     :87375112-349

Konu   :GENDEC Formu

 

19.11.2018 / 38865248

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

143 üncü Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) kararları çerçevesinde, yolcu manifestoları ve diğer evrakların yer hizmeti kuruluşları tarafından gümrüğe elektronik ortamda iletiminin sağlanması ile ihracat ve ithalat yükleri ile ilgili istatistik verilerinin havacılık yolcu yük istatistiklerine dâhil edilmesi hususlarına ilişkin olarak havayolu beyan formlarının elektronik ortama alınmasına yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Bu kapsamda; havayolu taşıtlarının gümrük kontrol işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına yönelik iş akış süreçlerinin incelenmesinde uygulamada var olan ancak ihtiyaç duyulmayan bir takım işlemler bulunduğu, bunların sadeleştirilerek hava taşıtlarının gümrük kontrol sürelerinin kısaltılması, bu sayede hava ve kargo operasyonlarının hızlandırılarak gereksiz maliyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak; yapılan ulusal ve uluslararası mevzuat incelemeleri neticesinde, gerek ülkemizin taraf olduğu 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı “Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun” ile yürürlüğe girmiş olan Şikago Sözleşmesi’nin 9 uncu ekinin 1 inci lahikası gereği hava taşıtı mürettebatının beyanını içeren “General Declaration (GENDEC)” formunda gerekse de ulusal mevzuatımızda mürettebatın gümrük idaresi huzurunda imzasının alınması uygulamasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı; ancak uluslararası yolcu trafiği bulunan havalimanlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaretler ve Havayolu Beyan Formunun elektronik ortama aktarılması çalışmaları kapsamında düzenlenen paydaş toplantılarında yurtdışı sefere giden tüm yolcu ve kargo uçaklarında görevli kaptan ve mürettebatın uçak kontrolle görevli gümrük kontrol noktası huzurunda GENDEC formunu imzaladıkları müşahede edilmiştir.

Bu itibarla; Gümrük Yönetmeliği’nin 72/Ö ve 72/P maddeleri çerçevesinde yürütülmekte olan gelen ve giden hava taşıtlarının kontrolü kapsamında yurtdışı sefere çıkan veya yurtdışından gelen hava taşıtı mürettebatının gümrük idaresi huzurunda imza atması uygulamasına son verilerek yukarıda zikredilen uluslararası düzenlemeler doğrultusunda GENDEC formunun yalnızca uçağın kaptanı veya yetkilendirilen acente/yer hizmetleri kuruluşu temsilcisi tarafından imzalanması ve havayolu beyan formu ekinde ilgili gümrük idaresine ibrazı uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Dağıtım:

– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Trakya GTBM hariç)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}