19.07.2019 46142813 Pamukkale ve Batı Marma Bölge Müdürlüklerinin kapatılması ile taşra teşkilatı değişiklikleri

19.07.2019 46142813 Pamukkale ve Batı Marma Bölge Müdürlüklerinin kapatılması ile taşra teşkilatı değişiklikleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı     :42821089-903[PDB-Atama 2]

Konu   :Taşra Teskilatı Kuruluşu Hk.

 

 

 

19.07.2019 / 46142813

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımız Taşra Teşkilatının yapılandırılmasına ilişkin Bakanlık Makamından alınan 18.07.2019 tarih ve 67 sayılı Onay ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerini arz ve rica ederim.

 

 

Yahya BABA

Personel Genel Müdürü

Ek: 1 Onay ve eki.

 

Dağıtım:

Merkez Teşkilatı (Tüm Birimler)

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

 

Ticaret İl Müdürlükleri (İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Muğla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Sayı     :42821089-903.02.

Konu   :Taşra Teşkilatı Kuruluşu

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

 

 

27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesinde Bakanlığın taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu ve Serbest Bölge Müdürlüklerinin doğrudan Bakanlığa bağlı olduğu, 509 uncu maddesinde ise taşra teşkilatının ihtiyaca göre İl Valisine bağlı il kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe kuruluşları veya doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarından bir veya birkaçından oluşacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede; “Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kurulmasına İlişkin Karar” 18.02.2019 tarihli ve 29 sayılı onay ile uygun görülmüştür.

Bu itibarla; söz konusu Karar da değişiklik yapılmasına ilişkin 18.07.2019 tarihli “Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kurulmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ı” takdirlerinize arz ederim.

 

 

Yahya BABA

Personel Genel Müdürü

 

OLUR

18.07.2019

Ruhsar PEKCAN

Bakan

 

 

 

TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KURULMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Kurulmasına İlişkin Kararın ekli (Ek-1) listesinde belirtilen Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bu bölge müdürlüğüne bağlı Denizli Personel Müdürlüğü 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesi ile 509 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının “c” bendi çerçevesinde kapatılmıştır.

(2) Bu bölge müdürlüğüne bağlı olarak aynı listede belirtilmiş olan müdürlüklerden;

a) Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğü, Denizli Gümrük Müdürlüğü, Uşak Gümrük Müdürlüğü, Denizli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Denizli Hukuk Grup Başkanlığı ve Denizli Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlanmış ve Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri anılan Bölge Müdürlüğünün sorumlu olduğu illere eklenmiştir.

b) Bodrum Gümrük Müdürlüğü, Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Fethiye Gümrük Müdürlüğü, Marmaris Gümrük Müdürlüğü, Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Fethiye Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlanmış ve Muğla İli anılan Bölge Müdürlüğünün sorumlu olduğu illere eklenmiştir.

MADDE 2- (1) Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatı Kurulmasına İlişkin Kararın ekli (Ek-1) listesinde belirtilen Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bu bölge müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Personel Müdürlüğü 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesi ile 509 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının “c” bendi çerçevesinde kapatılmıştır.

(2) Bu bölge müdürlüğüne bağlı olarak aynı listede belirtilmiş olan müdürlüklerden;

a) Biga Gümrük Müdürlüğü, Çanakkale Gümrük Müdürlüğü, Bozcaada Gümrük Müdürlüğü, Gökçeada Gümrük Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlanmış ve Çanakkale İli anılan Bölge Müdürlüğünün sorumlu olduğu illere eklenmiştir.

b) Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Tekirdağ Hukuk Grup Başkanlığı ve Tekirdağ Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlanmış ve Tekirdağ İli anılan Bölge Müdürlüğünün sorumlu olduğu illere eklenmiştir.

c) Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü ise İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}