19.06.2017 25865194 YGMS Programından antrepoya eşya giriş tutanağı düzenlenmeden (boşaltma bilgisi) beyanname kapatılabilir olmayacağı

19.06.2017 25865194 YGMS Programından antrepoya eşya giriş tutanağı düzenlenmeden (boşaltma bilgisi) beyanname kapatılabilir olmayacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-604.99

Konu   :Antrepo Beyannamelerinde

Boşaltma Bilgisi

 

19.06.2017 / 25865194

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, antrepo rejimi kapsamında eşyanın antrepoya alındığı bilgisi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) tarafından düzenlenen boşaltma tutanaklarının beyanname ekine kağıt ortamda eklenmesiyle gümrük idaresine bildirilmekteydi. Sistemde yapılan düzenleme ile halihazırda YGM tarafından YGMS Programında antrepo giriş tutanağı düzenlenmek suretiyle antrepoya eşya alınmaktadır.

Bu kapsamda, antrepo rejimi kapsamı eşyanın antrepoya boşaltılmadan antrepo beyannamesi işlemlerinin tamamlanmasının önlenmesini teminen sistem üzerinde düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenleme ile antrepo beyannamesinin işlem gördüğü tüm muayene hatlarında vergiler ödense dahi YGM veya antrepoda görevli memur tarafından YGMS Programından antrepoya eşya giriş tutanağı düzenlenmeden beyanname “kapatılabilir” statüye gelemeyecektir.

Söz konusu düzenleme 12.06.2017 tarihinden itibaren Ankara Gümrük Müdürlüğü’nde, 15.06.2017 tarihinden itibaren İzmir Gümrük Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulamaya alınmış olup 29.06.2017 tarihinden itibaren tüm gümrüklerde uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}