18.01.2019 40720363 Tıbbi Olmayan Aseptik Dolum Torbalarının KDV Oranının yüzde 8 olacağı

18.01.2019 40720363 Tıbbi Olmayan Aseptik Dolum Torbalarının KDV Oranının yüzde 8 olacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.02

Konu   :Tıbbi Olmayan Aseptik Dolum

Torbası KDV Oranı

 

 

 

18.01.2019 / 40720363

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.09.2018 tarihli ve 37188907 sayılı yazısı

b) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 14.11.2018 tarihli ve 38944575 sayılı yazısı

c) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 03.01.2019 tarihli ve 40407601 sayılı yazısı

Bölge Müdürlüklerimizden intikal eden muhtelif yazılarda özetle, 3923.21.00.00.11, 3923.21.00.00.19, 3923.29.10.00.11, 3923.29.90.00.11 ve 3923.29.90.00.19 GTİP’inde beyan edilerek ithal edilen ancak tıbbi olmayan aseptik torbaların KDV oranı konusunda tereddüt hasıl olduğu belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 14.01.2019 tarihli ve 5339 sayılı yazıda özetle, tıbbi olmayan aseptik dolum torbalarının KDV oranının % 8 olması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

EKLER:

Ek1- Yazı örn

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :50169878-200.03.01-E.5339                                                                       11.01.2019

Konu   :Aseptik torbalarının KDV oranı

 

 

 

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

 

İlgi:     a) 23.11.2018 tarihli ve 39159034 sayılı yazınız.

b) 04.01.2019 tarihli ve 40410499 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazılarınızda, tıbbi olmayan aseptik dolum torbalarına uygulanması gereken KDV oranının Başkanlığımızca bir kez daha incelenerek görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu eşyaların ithal ve yurtiçi tesliminin, % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

 

Mehmet ARABACI

Bakan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}