17.06.2020 55093787 İGV kararnamelerinde ilgi tutalan kararlardaki İGV ye konu madde tanımları ne ise o eşya için İGV tahsil edileceği

17.06.2020 55093787 İGV kararnamelerinde ilgi tutalan kararlardaki İGV ye konu madde tanımları ne ise o eşya için İGV tahsil edileceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.99

Konu   :2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

             Uygulaması Hk

17.06.2020 / 55093787

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 20.04.2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki tabloda GTİP`leri belirtilen eşyanın kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 17.06.2020 tarihli ve 55068607 sayılı yazıda, 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki listelerde yer alan GTİP`i belirtilmiş eşyaya ilişkin madde tanımının, mezkur Karar’da atıfta bulunulan Bakanlar Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Kararlarında gösterilmiş olan “madde tanımları” itibarıyla geçerli olduğu hususu bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve 2430 sayılı Karar’ın İthalat Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda uygulanması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :56067857-111.99

Konu   :2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

             Uygulaması Hk

17.06.2020 / 55068607

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi:     a) 22.05.2020 tarihli ve 54522291 sayılı yazıları.

            b) 08.06.2020 tarihli ve 54775694 sayılı yazıları.

            c) 09.06.2020 tarihli ve 54841381 sayılı yazıları.

            ç) 12.06.2020 tarihli ve 54737611 sayılı yazımız.

01.05.2017 tarih ve 2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan, 8714.99.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyounu (GTİP) kapsamında sadece “Yalnız Tekerlekler, Lastikli Olsun Olmasın” tanımlı eşyaya %20 İGV uygulandığı; bununla birlikte, 2430 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde belirtilen söz konusu GTİP`te herhangi bir eşya ayrımı yapılmadığından tüm GTİP muhteviyatı eşyaya İGV uygulanması gerektiğinin anlaşıldığı ifade edilerek yapılacak işlem hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşü talep dilen ilgide kayıtlı yazılar incelenmiştir.

2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki listelerde yer alan GTİP`i belirtilmiş eşyaya ilişkin madde tanımı, mezkur Karar’da atıfta bulunulan Bakanlar Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Kararlarında gösterilmiş olan “madde tanımları” itibarıyla geçerli olup, 2430 sayılı Karar’ın bu doğrultuda uygulanması yönünde bilgileri ve gereği arz olunur.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}