17.04.2020 53934867 TPS-Düzeltme İşlemleri

17.04.2020 53934867 TPS-Düzeltme İşlemleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :TPS-Düzeltme İşlemleri

17.04.2020 / 53934867

DAĞITIM YERLERİNE

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirlere ilişkin olarak gümrük idarelerinde insan ve evrak hareketliliğinin minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük İdaresince verilen dahilde işleme izni, geçici ithalat izni vb belgelerde süre uzatımı ve diğer güncelleme işlemleri için Bakanlığımız TPS Portalında bulunan E-Dilekçe bölümünde yer alan “E-Belge düzeltme” dilekçe türü ile TPS izinlerine ilişkin ayrıca kağıt ortamında bir başvuru yapılmasına gerek olmaksızın düzeltme talebinin elektronik ortamda verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan uygulamada yaşanılacak sorunlarda Genel Müdürlüğümüze ivedilikle bilgi verilmesi halinde sorunun giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılabilecektir.

Konuya ilişkin olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerine rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU

Bakan a.

Daire Başkanı V.

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirlari Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}