16.10.2018 183848 Çevre ithalat ihracat izinleri uygulamasında TPS entegrasyonu ve işlem akış şeması

16.10.2018 183848 Çevre ithalat ihracat izinleri uygulamasında TPS entegrasyonu ve işlem akış şeması

T.C.

ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı     :18330076-155.99-E.183848

Konu   :İthalat İhracat İzinleri Uygulaması

 

16.10.2018 / 183848

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle uluslararası ticarete yönelik işlem ve süreçlere bağlı olarak gümrüklerde ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim sistemini tesis edecek olan “Tek Pencere” sistemine Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca yürütülen “Metal Hurda İthalatçı Belgesi”, “Tehlikeli Atık İhracat İzni” ve “Tehlikesiz Atık İhracat İzni” süreçleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizce düzenlenen “Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı” ve “Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi” Tek Pencere Sistemine (TPS) aktarılarak TPS aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bununla birlikte, TPS üzerinden Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimizce düzenlenen belgelere ait izinler, Bakanlığımız tarafından geliştirilen ve TPS ile entegre olacak şekilde tesis edilen “Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması” üzerinden gerçekleştirilecek olup, söz konusu uygulamanın 01.11.2018 tarihinde kullanıma açılması planlanmaktadır.

Uygulama kapsamında, Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca yürütülen “Metal Hurda İthalatçı Belgesi”, “Tehlikeli Atık İhracat İzni”, “Tehlikesiz Atık İhracat İzni”, “Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi” ve “Pil ve Akümülatör Ön İzin” süreçleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizce yürütülen “Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı” ve “Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi” süreçleri Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden (https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris) gerçekleştirilecektir. Söz konusu süreçlere dair iş akım şemaları ve uygulamaya ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğümüz web sayfası ile EÇBS’de yer alacaktır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen tarihte devreye alınacak uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Muhammet ECEL

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine

Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneğine

Tüm Akü İtalatçıları ve Üreticiler Derneğine

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.NE

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğine

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}