16.08.2017 27342368 Statü belgesi başvurusu olumsuz olarak sonuçlanan OKS firmaların profillerinin silinmesi ile OKS-42A profili

16.08.2017 27342368 Statü belgesi başvurusu olumsuz olarak sonuçlanan OKS firmaların profillerinin silinmesi ile OKS-42A profili

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.01.01

Konu   :Onaylanmış Kişi Statüsü

 

 

16.08.2017 / 27342268

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :20.07.2017 tarihli ve 52856264-106.01.01/00026679167 sayılı yazı.

 

İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında belge geçerlilik süresi uzatılan A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süreleri 15.08.2017 tarihi itibariyle sona ermiş, aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren tek tip onaylanmış kişi statü belgesi ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğin 42/A maddesi yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilere göre tek tip onaylanmış kişi statü belgesi ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğin 42/A maddesinden faydalanabilmek üzere başvuruda bulunan bir çok firmanın başvurusunun incelenmesinin başvurulardaki yığılmadan kaynaklı iş yoğunluğu sebebiyle sonuçlandırılamadığı ve bu sebeple 15.08.2017 tarihinde A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sonlandırılmış olan firmaların onaylanmış kişi statüsü kapsamı hiçbir yetkiden artık faydalanamamalarından dolayı mağduriyet yaşamakta oldukları anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, mevcut başvuruların ivedikle sonuçlandırılması, ayrıca Bakanlık Makamından alınan Onay kapsamında, 15.08.2017 tarihinde A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sonlandırılmış olan firmalardan;

Yalnızca onaylanmış kişi statü belgesi için başvurmuş olup da başvuru incelemesi devam edenlerin 15.09.2017 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Mavi Hat ve BS Takip programında yeni oluşturulan onaylanmış kişi statüsü profiline (OKS) kayıt edilmesi,

Onaylanmış kişi statü belgesi ile 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak için başvurmuş olup da başvuru incelemesi devam edenlerin 15.09.2017 tarihine kadar geçerli olacak Mavi Hat ve BS Takip programında yeni oluşturulan 42/A profiline (OKS-42A) kayıt yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan; bu süre zarfında statü belgesi başvurusu olumsuz olarak sonuçlanan yukarıda sayılan firmaların ilgili profilden silinmesi hususuna da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

H.Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}