16.04.2020 53902395 Corvid-19 nedeniyle ikinci bir talimata kadar Ayniyat Tespiti için fiziki muayeneye gerek olmadan (fotoğraf, fatura bilgisi, seri no vb) işlem ikmali

16.04.2020 53902395 Corvid-19 nedeniyle ikinci bir talimata kadar Ayniyat Tespiti için fiziki muayeneye gerek olmadan (fotoğraf, fatura bilgisi, seri no vb) işlem ikmali

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :72093537-134.99

Konu   :Ayniyat Tespiti-Korona Virüs

 Kapsamı İşlemler

16.04.2020 / 53902395

DAĞITIM YERLERİNE

Dünyada ve ülkemizde yaşanan “Korona Virüs” salgını nedeniyle, gümrük idarelerinde temasın azaltılması ve gümrük işlemlerinin bu yeni durum kapsamında gerçekleştirilmesine dönük önlemlerin alınması gerekliliği hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta, gümrük idarelerinde yapılacak ayniyat tespit işlemlerinde temasın azaltılmasına dönük olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

Geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta, gümrük idarelerinde ayniyat tespiti işlemlerinde, ikinci bir talimata kadar, tüm yükümlüler için anılan rejimler kapsamı eşyanın tamamının fiziki kontrolü gerektiren zorunlu durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta yönlendirilmemesi, bu çerçevede, ayniyat tespit işlemlerinin fatura bilgileri, fotoğraf, seri no vb. belge/bilgiler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, yapılan işlemlere ilişkin BİLGE sisteminde beyanname üzerinde gerekli meşruhatın düşülmesi, ayrıca Bölge Müdürlüklerinizce bu kapsamda temasın azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}