16.03.2018 32767322 ATA Karnesi işlemlerinin BİLGE sisteminde 5800 2600 3158 6326 rejim kodlarıyla yapılacağı ile kılavuz

16.03.2018 32767322 ATA Karnesi işlemlerinin BİLGE sisteminde 5800 2600 3158 6326 rejim kodlarıyla yapılacağı ile kılavuz

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-134.13

Konu   :ATA Karnesi İşlemleri

16.03.2018 / 32767322

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Gümrük Genel Tebliği’nde (Geçici İthalat Seri No:4) değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Geçici İthalat Seri No:6) 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Tebliğ’in 4’üncü maddesinde yer alan değişiklik uyarınca ATA Karnesi işlemleri BİLGE sistemi üzerinde aşağıda belirtildiği üzere yapılacaktır;

1. ATA Karnelerinin tescil ve takip işlemleri BİLGE sistemi Detaylı Beyan modülü üzerinde ilgili Gümrük İdaresinde görevli memur tarafından 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları seçilerek açılacak olan zorunlu bilgileri azaltılmış beyanlara işlenerek yapılacaktır.

2. ATA Karnelerinin “Ekli Listelerinde” yer alan eşyaya ilişkin bilgiler, bir örneği ekte yer alan “excel dosyası” formatında mükellef tarafından ilgili Gümrük İdaresine teslim edilecektir.

3. ATA Karnelerine ilişkin muayene işlemlerini yapacak olan memurlar BİLGE sistemi Gümrük Referans Verileri ekranı üzerinde görevlendirilecektir.

4. ATA Karnesi muhteviyatı eşyaya ilişkin ayniyet bilgilerinin yer alacağı excel dosyaları, muayene kontrol ekranı üzerinde oluşturulan ayniyet tespit tutanağı alanına, eşyanın muayenesini müteakip yüklenerek, eşyaya ilişkin satır bilgileri oluşturulacaktır.

5. Herhangi bir Gümrük İdaresinden geçici ithali/ihracı yapılan ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yeniden ithal/ihraç işlemleri farklı bir Gümrük İdaresince BİLGE sistemi üzerinden yapılabilecektir.

6. ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yolcu beraberi kişisel eşya olması ve mükellef tarafından excel dosyası düzenlenmemiş olması durumunda ise, ilgili muayene memurunca muayene kontrol ekranında yer alan ayniyet tespit tutanağına manuel olarak satır eklenebilecektir.

Bu kapsamda 02.04.2018 tarihi itibariyle ATA Karnesi işlemlerinin, http://risk.gtb.gov.tr/ web adresinde yer alan ve birer örnekleri ekte gönderilen ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzu ve standart excel dosyasında belirtilen hususlar çerçevesinde BİLGE sistemi üzerinden yapılması gerekmekte olup, bu tarihten önce geçici ithali/ihracı yapılan eşyanın işlemleri kağıt usulde tamamlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

EK:

1. ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzu

2. Örnek Excel Dosyası

 

 

 

Ek-1 İçin;

http://risk.gtb.gov.tr/data/5aaf7b19ddee7d99e87bc7df/ATA%20KARNES%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELEMLER%C4%B0%20KILAVUZU%202018.docx

 

 

 

 

Ek-2

 

A-Eşyanın Ticari Tanımı (Trade Description of Goods)

B-Marka/Numaraları   (Marks/Numbers, If any*)

C-Parça Adedi (Number of Pieces**)

D-Ağırlık ya da  Hacim (Weight or Volume)

E-Ölçü Birimi (Unit of Measure)

F-Kıymet (Value)

G-Döviz Türü (Currency Type)

H-Menşe Ülke (Country of Origin)

I-AÇIKLAMA

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}