16.02.2018 32092949 Tedarikçi Beyanı tercihli menşei belgesi olduğundan tercihsiz menşei olan Menşe Şahadetnamesi yerine kullanılamayacağı

16.02.2018 32092949 Tedarikçi Beyanı tercihli menşei belgesi olduğundan tercihsiz menşei olan Menşe Şahadetnamesi yerine kullanılamayacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :38850468

Konu   :İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

 

 

16.02.2018 / 32092949

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

 

İlgi      :08.02.2018 tarihli ve 2018/0682-EA sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrası;

“205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.” hükmünü amirdir,

Diğer taraftan, “Menşe Şahadetnamesi” eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlayan bir belge iken “Tedarikçi Beyanı” ve “Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı” eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgelerdir.

Bu çerçevede, eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi ile gelmesi durumunda, tercihli olmayan menşe statüsünü ispatlayan Menşe Şahadetnamesinin yerine tercihli menşe statüsünü ispatlayan belgelerin kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

 

 

 

H. Ersin TOPALOĞLU

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Sayı     :2018/0682-EA                                                                                               08 Şubat 2018

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Konu   :Menşe Şahadetnamesi ispatında yaşanan sorunlar hakkında.

Üyelerimizden gelen vaki taleplerden anlaşıldığı üzere, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalar için Gümrük Yönetmeliği’nin 38. maddesine istinaden Menşe Şahadetnamesi talep edildiği durumlarda ilgili ülkelerin yetkili makamlarından ihracatçı firmalar menşe şahadetnamesi talep ettiklerinde taleplerinin karşılanmadığı şeklinde geri bildirimler alınmakta olduğu ifade edilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi ile gelen eşyanın menşe durumunun “Tedarikçi Beyanı” veya “Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı” ile tevsik edile bilmesinin sağlanması yurtdışından gelen üretim girdilerinin üretime giriş hızını arttıracağı, ithalat maliyetlerini azaltacağı, ülkemizin süre, maliyetle ilgili çeşitli araştırma ve istatistiklerde daha üst sıralara taşıyacağı düşünülmektedir. Konunun Makamlarınızca değerlendirilmesini arz ederim.

 

Serdar KESKİN

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkan

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}