15.09.2017-27916412 Antrepo İçin Aranan Bilgi ve Belgeler

15.09.2017-27916412 Antrepo İçin Aranan Bilgi ve Belgeler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :14117770-131.99

Konu   :Antrepo İçin Aranan Bilgi ve

Belgeler

15.09.2017 / 27916412

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler Ek-80’de yeniden düzenlenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği Ek-80’in “I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER” bölümünde, antrepo açılış izni aşamasında;

-Bina ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun olduğunu gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belge,

-Firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası,

-Antrepo işleticisi firmaya ilişkin bilgilerin (firma tarihçesi, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası, sermaye ve ortaklık yapısı, antreponun bulunduğu yerin koordinatları, faaliyet alanı, web sitesi vb.) yer aldığı doküman,

-Antrepo için düzenlenen acil durum eylem planı,

-Antrepoda düzenli olarak haşere, böcek, kemirgenlere karşı pest kontrol tedbirlerinin alındığını gösteren belge,

-Antrepoların iş güvenliği uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren belge,

-Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,

-Antrepo işleticisi firmaya ait kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı,

-Antrepo işleticisi firmanın, gümrük idaresiyle doğrudan bağlantı sağlayabilecek sabit IP adresli en az bir internet hattının bulunması,

yeni şartlar olarak getirilmiştir.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinden önce antrepo açma ve işletme izni verilmiş olan antrepoların, yukarıda sayılan bilgi ve belgelere (antreponun tipi ve özelliği dikkate alınarak) sahip olması gerektiğinin, antrepo işleticilerine bildirilerek 2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak denetimlere kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Pamukkale GTBM hariç)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}