15.06.2017 25842539 Antrepo açılışı genişletme daraltma vb taleplerde YGM nin sadece kendi evraklarında Kaşeli imzasının bulunabileceği

15.06.2017 25842539 Antrepo açılışı genişletme daraltma vb taleplerde YGM nin sadece kendi evraklarında Kaşeli imzasının bulunabileceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :14117770-131.99

Konu   :Antrepo Dosyalarında Yer Alan

YGM Kaşeli Belgeler

 

 

 

15.06.2017 / 25842539

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Bakanlığımıza intikal eden antrepo açılışı, genişletme, daraltma ile benzeri taleplere ilişkin hazırlanan dosyalarda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin kendi düzenlediği belgeler dışındaki söz konusu işlemlere ilişkin belgelere kaşe ve imza tatbik ettiği görülmüştür.

Bu bağlamda, antrepolara ilişkin düzenlenen dosyalarda yer alan ve Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemleri sonucu düzenlenen raporlar ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin şahsen katıldığı tespitler (gümrük idaresince düzenlenen görgü raporu gibi) haricinde kalan belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirince kaşe ve/veya imza tatbik edildiği durumlarda, söz konusu belgelerin kabul edilmeyerek dosya içeriği belgelerin yeniden düzenlenmesinin sağlanması gerekir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ahmet METİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}