15.05.2020 54415664 Gümkart yerine Ortak POS uygulamasına geçilmesi, gümrük vergilerinin tahakkuk sorgulama ile tüm banka şubelerince tahsil edilebileceği

15.05.2020 54415664 Gümkart yerine Ortak POS uygulamasına geçilmesi, gümrük vergilerinin tahakkuk sorgulama ile tüm banka şubelerince tahsil edilebileceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-849.04

Konu   :Gümrük Tahakkuklarının Tahsil

             Edildi Bilgisinin Muhasebe

             Sistemine İletilmesi

15.05.2020 / 54415664

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Ortak POS Projesi kapsamında 01.06.2020 tarihinden itibaren:

1. Gümrük işlemleri dolayısıyla doğan vergiler ve diğer mali yükümlülükler tahakkuklu (Bakanlığımız sistemlerinden borç sorgulanacak ve sorgu sonucu görüntülenen tutar tahsil edilecektir) olarak tahsil edilecek olup beyana dayalı tahsilat yapılmayacaktır.

2. Banka şubelerinin gümrük işlemi yapan muhasebe birimleriyle bağlantılı olarak çalışmasına gerek kalmaksızın şubeler tarafından tüm muhasebe birimlerine ait tahsilatlar yapılabilecektir.

3. Banka şubesine başvuran ilgili mükelleflere ait borç tahakkukları, mükelleflerin işlem yaptırdıkları gümrük birimleri dikkate alınmaksızın tüm banka şubelerince tahsil edilebilecektir.

4. Bankanın elektronik ortamlarında (internet bankacılığı, mobil vb.) mükelleflerce borç sorgulaması yapılarak ödemeler gerçekleştirilebilecektir.

5. Tahsilat bilgisi anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, Banka tarafından yapılan tahsilatlara ilişkin ıslak imzalı bilgi ve belge muhasebe birimlerine gönderilmeyecektir.

6. Hâlihazırda muhasebe birimlerince kullanılan Gümkart uygulaması yukarıda belirtilen tarih itibariyle kaldırılacak olup, Ortak POS Uygulaması üzerinden ödemeler yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}