15.03.2021 62289868 Ürün güvenliği ve denetimi kapsamında güneş gözlükleri için numune alma esasları

15.03.2021 62289868 Ürün güvenliği ve denetimi kapsamında güneş gözlükleri için numune alma esasları

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-24545304-553.02-00062289868
Konu   :Güneş Gözlükleri Testleri
 
15.03.2021 / 62289868
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İlgi:     a) 10.09.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00057290157 sayılı yazı.
b) 17.11.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00059063295 sayılı yazı.
c) 02.03.2021 tarihli ve E-95868328-554.01.01-00061924977 sayılı İGDTBM yazısı
Bakanlığımıza iletilen ilgi (c)`de kayıtlı yazıda, güneş gözlüklerinin ilgi (a)`da kayıtlı yazımıza istinaden ithalat aşamasında teste yönlendirildiği, bu testlerin TS EN ISO 12312-1 standardına göre icra edildiği ifade edilmiştir. Yazıda devamla, TS EN ISO standardının 5.2 Geçirgenlik ve Filtre Kategorileri maddesine göre ilgili laboratuvarca teste konu güneş gözlüğünün filtre kategorisinin testler ile belirlendiği, gözlükte veya ilişiğindeki kullanma kılavuzunda beyan edilen filtre kategorisi ile test sonucunda bulunan filtre kategorisi uyumlu ise uygun sonuç verildiği, ancak aynı standardın 5.3.1 inci maddesinde “takılı filtrelerde, sağ ve sol gözler için referans noktasında filtrelerin ışık geçirgenlik değeri arasındaki nispi fark, %15`i aşmamalıdır” hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.
Yazıda son olarak, Arıkan Saat A.Ş.`ye ait A24206645 numaralı TAREKS başvurusunun denetlendiği ve filtreler arası geçirgenlik değerinin %15`i aştığı belirtilmiş bununla birlikte mezkur standardın 5.3.1 inci maddesinin denetimlerde dikkate alınmadığından bahisle uygulamaya esas teşkil edecek görüşlerimiz talep edilmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda, TS EN ISO 12312-1 standardının 5.3.1 inci maddesinin de ithalat denetimlerinde dikkate alınmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.
Bu kapsamda, güneş gözlüklerinin test sonuçlarında, ilgi (a)`da kayıtlı yazımız ekinde sunulan standart maddelerine ek olarak 5.3.1 inci maddesi gereklerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren aranması, bu tarihten önce yapılan başvuruların ise mevcut uygulama çerçevesinde değerlendirilmesi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce konu hakkında ilgili laboratuvara bilgi verilmesi gerekmektedir. Öte yandan, ilgi (c)`de kayıtlı yazınızda belirtilen diğer standardların ithalat denetimlerinde dikkate alınması talebi uygun bulunmamıştır.
Diğer taraftan, ilgi (c)`de kayıtlı yazınızda; denetime yönlendirilen ürünlerin aynı başvurunun farklı kalemleri altında yer alması durumunda ve farklı kalemde bulunan ürünlerin aynı materyalden yapılmış olmaları, üreticileri ile markalarının aynı olması halinde her bir kalemden numune almak yerine yalnızca bir kalemden numune alınmasının talimatlandırıldığı belirtilmiş ancak seçilen modelin farklı renk kaplamalara sahip çerçeveleri ile farklı renk filtreleri için numune alınıp alınmayacağı hususunun incelenmesi talep edilmiştir.
Bu çerçevede, aynı başvuru muhteviyatı kalemlerden test edilmek istenen kalem içerisinde yer alan ancak farklı renkte filtre ve farklı renkte çerçeveli ürünlerden ilgi (b)`de kayıtlı yazımızda belirtilen adette numune alınması yerinde görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 
VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür
 
Dağıtım:
Gereği:                                                          Bilgi:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge                       Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne                                                  Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}