14.12.2018 39832733 İhracatçı firmaların hatfasonu dahil mesai harici dışındaki iş taleplerinin mesai saatleri dışında da karşılanması

14.12.2018 39832733 İhracatçı firmaların hatfasonu dahil mesai harici dışındaki iş taleplerinin mesai saatleri dışında da karşılanması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-166.99[GGM-01]

Konu   :Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma

Talepleri

 

14.12.2018 / 39832733

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 nci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Nitekim söz konusu Kanun maddesinde; mesai saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulması halinde, bu talebin, işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretlerinin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarların) talep sahipleri tarafından yatırılması koşuluyla kabul edileceği,

Fazla çalışma ücretinden yararlanan personelin, kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli olduğu; gümrük idare amirlerinin normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenleyip kontrol edeceği,

Hüküm altına alınmıştır.

İhracatçı firmaların yılsonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda,

İlgili mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle talep olması halinde, özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması gerekmektedir.

Bilgileri ile gümrük idarelerince konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}