14.09.2018 37226354 Re-export bitki ve Bitki sağlık sertifikası düzenlenen eşyanın düzenleme tarihinden itibaren 14 gün içinde yurt dışı edilmesi

14.09.2018 37226354 Re-export bitki ve Bitki sağlık sertifikası düzenlenen eşyanın düzenleme tarihinden itibaren 14 gün içinde yurt dışı edilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-140.05

Konu   :Bitki Saglık Sertifikası ve

Re-Export Bitki Sağlık Sertifikası

 

 

14.09.2018 / 37226354

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen bila tarihli ve 2664787 sayılı yazıda; Bitki Karantinası Yönetmeliği’nin “İhracat Kontrolleri” başlıklı 17 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmünden bahisle, son günlerde eski tarihli Bitki Sağlık Sertifikaları ile ihracat yapılmak istendiği yönünde Bakanlıklarına bilgi intikal ettiği belirtilerek, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ihracatında düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikalarının düzenlenme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ürünün ülkemizden çıkış yapması gerektiğinin gümrük idarelerine bildirilmesi istenilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}