14.08.2017 27269506 Çocuk basamağı olarak adlandırılan eşyanın evler ve otellerde fayda sağlamak amaçlı yükselteç olarak 94.fasılda sınıflandırılması

14.08.2017 27269506 Çocuk basamağı olarak adlandırılan eşyanın evler ve otellerde fayda sağlamak amaçlı yükselteç olarak 94.fasılda sınıflandırılması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-162.01

Konu   :TR160000150005 No’lu BTB İptali

Hk. (MAPA MOBİLYA)

 

 

 

14.08.2017 / 27269506

ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi      :02.08.2017 tarih ve 26996040 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız konusu TR160000150005 referans nolu BTB’ye ilişkin yapılan inceleme sonucunda BTB konusu eşyanın çocuk basamağı olarak adlandırılan ve çocukların özellikle kişisel temizlik eğitiminde kullanılan, çocukların lavabo, küvet gibi yerlere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kullanılan ve bir yükselteç görevi gören bir ürün olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 94. Fasıl açıklama notlarında genel açıklamaların yer aldığı ikinci paragrafın (A) bendinde mobilya tabirinden “Esas karakterleri itibariyle zemine veya döşeme üzerine konularak kullanılmak üzere imal edilmiş olan ve bir fayda sağlamak amacıyla evler, oteller… kullanılan hareketli (taşınabilir) eşya…” ifade yer almakta olup BTB konusu eşyanın da zemine konularak kullanılan ve bir fayda sağlanan eşya olarak 94.03 pozisyonunda sınıflandırılmasının uygun olacağı, ayrıca itiraz dilekçesinde bahsi geçen AB Komisyonunca yayımlanan sınıflandırma kararının; henüz ülkemiz Resmi Gazetesinde yayımlanmamış

olmakla birlikte gerek sınıflandırmada uyum sağlamak gerekse önümüzdeki dönemde ulusal mevzuata gireceği öngörüsü nedeniyle dikkate alınmasının faydalı olacağı mütalaa edilerek söz konusu BTB 14.08.2017 tarihinde iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve ilgilisine gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Ahmet ATASORKUN

Bakan a.

Daire Başkanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}